Τετάρτη
29
Μάρτιος
TOP

ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ Tag

Οι επιπτώσεις της όλης κατάστασης θα αρχίσουν να γίνονται ορατές σε πολλά επίπεδα και ένα από αυτά έχει να κάνει και με το ψωμί. Τα σιτηρά που προμηθεύεται η Ευρώπη προέρχονται κατά 40% από την ζώνη αυτή, με την διάσταση