Παρασκευή
1
Μάρτιος
TOP

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Tag

Για έναν χρόνο παρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα για άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μέσω ρύθμισης του υπουργείου Εργασίας. Ειδικότερα, με τη ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, παρατείνεται χωρίς προϋποθέσεις για έναν χρόνο (έως

Παρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα και των αγροτών Την παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας και των αγροτών για ένα χρόνο μόνο με εισφορές υγείας προβλέπει ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ρύθμιση, ανανεώνεται η ειδική ρύθμιση που ίσχυσε το 2022 για