Τετάρτη
24
Απρίλιος
TOP

ΧΑΒΟΥΖΙ Tag

Οι «Πολιτιστικές Διαδρομές» αποτελούν εξαιτίας της δυναμικότητας τους και των προοπτικών τους έναν σημαντικό παράγοντα αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και της καλλιέργειας πνεύματος αναδημιουργίας ενός τόπου.    Αρκετά διαδεδομένες στην Ευρώπη και σταδιακά στην χώρα μας, οι Πολιτιστικές Διαδρομές κερδίζουν