Δευτέρα
29
Νοέμβριος
TOP

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Tag

Προβληματισμός υπάρχει στα ΑΕΙ για την επιστροφή των ιδρυμάτων με το νέο ακαδημαϊκό έτος στη διά ζώσης λειτουργία, έπειτα από σχεδόν τρία εξάμηνα τηλεκπαίδευσης. Πρυτάνεις και πανεπιστημιακοί δέχονται μεν ότι τα υψηλά ποσοστά εμβολιασμού φοιτητών και πανεπιστημιακών επιτρέπουν τα διά ζώσης μαθήματα, αλλά θέτουν ενστάσεις

Η φύση της λειτουργίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καθιστά αδύνατο τον έλεγχο των πιστοποιητικών των φοιτητών από τους καθηγητές. Το λεγόμενο face control φαίνεται πως θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα για το νέο ακαδημαϊκό έτος την ίδια ώρα η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής