Πέμπτη
21
Οκτώβριος
TOP

diaNEOsis Tag

Η διαΝΕΟσις διοργάνωσε μια δημόσια διαδικτυακή συζήτηση για τον κλάδο του τουρισμού στην Ελλάδα, εξετάζοντας, μεταξύ άλλων, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσαν να αναπτυχθούν συγκεκριμένες μορφές τουρισμού στην χώρα μας, όπως ο τουρισμός υγείας και ο οικοτουρισμός και