Κυριακή
25
Φεβρουάριος
TOP

ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ Tag

Η δορυφορική απεικόνιση είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει αρχίσει να κάνει την άνοδό του τα τελευταία χρόνια. Η χρήση διαφορετικών τύπων δορυφόρων στοχεύει στην επιτέλεση συγκεκριμένου σκοπού και στην απεικόνιση διαφορετικών συμβάντων. Το γεγονός ότι ακόμη τα εργαλεία αυτά