Κυριακή
21
Ιούλιος
TOP

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ Tag

Τρόπους για να περάσουν σε περισσότερα ευάλωτα νοικοκυριά με δάνεια τα μέτρα στήριξης για την ανακούφιση από την αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ, αναζητούν κυβέρνηση και τράπεζες. Τα μέτρα διεύρυνσης της στήριξης θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν για παράδειγμα επιδοτήσεις παρόμοιες με του πρώτου