Τετάρτη
28
Σεπτέμβριος
TOP

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Tag

Εργασίες διασκόπησης υπεδάφους από ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021 επί της οδού Αναγνωσταρά στο κέντρο της Καλαμάτας. Για το λόγo αυτό είχαν τεθεί σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Υπενθυμίζεται ότι έως και το Σάββατο 11