Δευτέρα
22
Ιούλιος
TOP

ΦΟΡΟ-ΚΙΝΗΤΡΑ Tag

Κίνητρα στους ιδιοκτήτες ακινήτων για την ασφάλιση των κτιρίων και των κατοικιών τους σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Στόχος αφενός είναι να μειωθεί η δαπάνη του προϋπολογισμού που καταβάλλεται κάθε χρόνο για φυσικές καταστροφές, αφετέρου οι πολίτες που θα ασφαλίσουν τα ακίνητά