Πέμπτη
1
Δεκέμβριος
TOP

GAIASENSE1 Tag

Τη δύναμη στα χέρια τους έχουν πια οι παραγωγοί με τις νέες τεχνολογίες να τους παρέχουν σημαντικές δυνατότητες. Μια από αυτές στο πλαίσιο της ευφυούς γεωργίας δίνει το Gaiasense, ένα application που προσφέρει την καλύτερη δυνατή ενημέρωση στους αγρότες για τα