Δευτέρα
26
Σεπτέμβριος
TOP

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Tag

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας ενημερώνει ότι στο ΦΕΚ 82Α/20-04-2022 δημοσιεύτηκε ο Ν.4926/2022. Μεταξύ άλλων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 & 74 καθορίζονται τα ελάχιστα όρια κάλυψης ασφάλισης, ανά αναλαμβανόμενο κίνδυνο: α) Ταχυπλόων σκαφών επαγγελματικής ή ιδιωτικής χρήσης, β) Ιδιωτικών πλοίων