Δευτέρα
4
Δεκέμβριος
TOP

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Tag

Χωρίς ψυχική υγεία δεν υπάρχει υγεία. Στις μέρες οι δυσκολίες είναι καθημερινές και η ανάγκη για ψυχοκοινωνική στήριξη είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Συμπληρώνοντας έναν χρόνο λειτουργίας η Μονάδα Ψυχικής Υγείας έχει βοηθήσει δεκάδες συνανθρώπους μας να ξεπεράσουν σημαντικά προβλήματα

Ένα σημαντικό βήμα γίνεται από το Νοσοκομείο Μεσσηνίας που βάζει μπροστά ένα πρόγραμμα μέσα από το οποίο επιχειρείται μια ουσιαστική παρέμβαση και δράση στα ζητήματα ψυχικής υγείας. Ο λόγος για την Κινητή Μονάδα που ενεργοποιείται και στελεχωμένη από εξειδικευμένο προσωπικό,