Πέμπτη
2
Φεβρουάριος
TOP

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Tag

Σε καλούς ρυθμούς εξελίσσεται η κυνηγετική περίοδος χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Θηράματα υπάρχουν ωστόσο εξακολουθούν παρά την μείωση τους να υπάρχουν και παραβάτες. Οι κυνηγετικοί σύλλογοι από την πλευρά τους ζητούν αυστηρότερα μέτρα και πρόστιμα. https://www.youtube.com/watch?v=Bkh7j4GbCEk

Η νέα κυνηγετική περίοδος ξεκινά δίχως περιορισμό σε ότι αφορά στον αγριόχοιρο. Η σχετική απόφαση να ρυθμίζει τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, την χρονική περίοδο, τον μέγιστο αριθμό θηραμάτων κατά είδος που επιτρέπεται να θηρεύει κάθε κυνηγός κατά την ημερήσια εξόρμησή