Παρασκευή
31
Μάρτιος
TOP

ΜΙΚΡΟΕΜΠΟΡΟΙ Tag

Σε φάση μετασχηματισμού έχει εισέλθει το ελληνικό εμπόριο υπό την έννοια κυρίως της μεγέθυνσης των επιχειρήσεων και της σταδιακής μείωσης των πολύ μικρών, φαινόμενο στο οποίο συντέλεσε κατά βάση η δεκαετής οικονομική κρίση και αναμένεται να το επιταχύνουν οι αλλαγές στις αγοραστικές συνήθειες που επέφερε η πανδημία, όπως