Παρασκευή
1
Μάρτιος
TOP

ΜΗΤΕΡΕΣ ΣΤΑ 54 Tag

Το νομοσχέδιο προβλέπει την αύξηση του ορίου ηλικίας για όσες γυναίκες επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί με ΥΑ, στα 54 χρόνια, από τα 50 χρόνια που είναι σήμερα. Αντιδράσεις προκαλεί στα κόμματα της αντιπολίτευσης το νομοσχέδιο για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, το οποίο μεταξύ