Δευτέρα
26
Σεπτέμβριος
TOP

ΠΡΩΙΜΑ ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ Tag

Ξεκίνησε το ξεσκέπασμα στα πρώιμα καρπούζια στην περιοχή της Τριφυλίας αυτές τις μέρες, με την καλλιέργεια να εξελίσσεται ομαλά. Υπάρχει μία μείωση της καλλιεργούμενης έκτασης της τάξεως του 15-20%,  με κύριο παράγοντα για αυτή την εκτίναξη του κόστους παραγωγής, τόσο