Δευτέρα
22
Απρίλιος
TOP

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Tag

Στα πλαίσια παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στους νοσηλευόμενους ασθενείς, αλλά και στους εξωτερικούς, το Νοσοκομείο Καλαμάτας προμηθεύτηκε τέσσερις (4) συσκευές ανίχνευσης φλεβών, με τις οποίες χαρτογραφείται και απεικονίζεται σε πραγματικό χρόνο το επιφανειακό φλεβικό δίκτυο του ανθρώπου, βοηθώντας στην εξασφάλιση