Πέμπτη
9
Φεβρουάριος
TOP

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Tag

Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε στα σχολεία του Δήμου Καλαμάτας, στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ Δήμου και ΤΕΕ Πελοποννήσου. Επίσης έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί και σε δημοτικά κτήρια. Ακολουθεί η αποστολή των εν λόγω στοιχείων στον ΟΑΣΠ προκειμένου να διενεργηθεί

Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο και την πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας - Τμήμα Πελοποννήσου, Χαρίκλεια Τσιώλη, Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Δράσεις για υποδομές του Δήμου Καλαμάτας που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας» με α) Υποέργο 1: