Παρασκευή
2
Ιούνιος
TOP

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Tag

Η κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης αποτελεί μία από τις βασικές φορολογικές παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για την επομένη τετραετία. Στόχος είναι η αντικατάστασή τους από ένα νέο σύστημα εντοπισμού των πραγματικών εισοδημάτων των φορολογουμένων, κυρίως μέσα από την ενεργοποίηση του περιουσιολογίου