Κυριακή
21
Ιούλιος
TOP

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Tag

Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο τμήμα Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα με σκοπό την παρουσίαση νέων ερευνητικών έργων, στα οποία συμμετείχε το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό της σχολής. Οι πληροφορίες των ερευνών είναι διαθέσιμες για όλους μέσα από την