Κυριακή
26
Μάρτιος
TOP

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Tag

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου πέτυχε μια σημαντική αναγνώριση από τον διεθνή οργανισμό Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ACCA. Ειδικότερα μετά από αξιολόγηση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, το οποίο εδρεύει στην