Τρίτη
5
Δεκέμβριος
TOP

ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ Tag

Βλάβη υδραγωγείου στον Οδό Ναυπλίου ανακοινώνει η ΔΕΥΑ Τρίπολης και ποροχωρά  στην αποκατάστασή της. "Η ΔΕΥΑΤ, στην υπηρεσία και διάθεση των δημοτών κάθε στιγμή του εικοσιτετραώρου, γνωστοποιεί ότι υπάρχει βλάβη υδραγωγείου στην οδό Ναυπλίου και θα υπάρχει διακοπή νερού έως το

Σε συνέχεια αιτήματος που υποβλήθηκε από τον Δήμο Μεσσήνης και τη ΔΕΥΑΜ, εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης το έργο «Βελτίωση-Αντικατάσταση του Εξωτερικού υδραγωγείου του πρώην Συνδέσμου Ύδρευσης «Ανασυγκρότηση» από πηγές Μπάρκα», προϋπολογισμού 2.803.226 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο ύδρευσης