Τετάρτη
5
Οκτώβριος
TOP

ΥΠΑΙΘΡΟΣ Tag

Οι δύσκολες συνθήκες ζωής στην ύπαιθρο με πρώτο ζήτημα την απουσία υποδομών υγείας, παιδείας και κοινωνικής ανάπτυξης, εντείνουν φαινόμενα πληθυσμιακής ερήμωσης, εγκατάλειψης γαιών και αφανισμού του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου. Σε αναβρασμό είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα, καθώς,