Κυριακή
3
Μάρτιος
TOP

Ταμείο Ανάκαμψης: Από την Πελοπόννησο ξεκινούν τα μεγάλα οδικά έργα 323 εκατ. ευρώ

Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης θα τρέξει η εργολαβία για την αναβάθμιση του εθνικού και επαρχιακού δικτύου στην Πελοπόννησο η πρώτη από πολλές που θα τρέξουν το επόμενο διάστημα. Η σχετική διακήρυξη είναι στον αέρα και αναθέτουσα αρχή είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το έργο αφορά στην υλοποίηση βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων σε θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (εφεξής ΜΟΑ) του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (Περιφερειακές ενότητες Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Αργολίδας και Κορινθίας).

Το κόστος του έργου με τον αναλογούντα ΦΠΑ είναι 45,48 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 36,48 εκατ. ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου έχει προγραμματιστεί για τις 31 Αυγούστου ενώ στις 3 Σεπτεμβρίου θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών.

Η διάρκεια των έργων έχει εκτιμηθεί σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η χρηματοδότηση του έργου έχει εξασφαλιστεί από το Ταμείο Ανάκαμψης Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Έργα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο».

Πιο συγκεκριμένα οι επεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν αναβάθμιση και αντικατάσταση του εξοπλισμού της οδού, όπως διαγράμμιση, σήμανση οριζόντια και κατακόρυφη, πινακίδες σήμανσης, ανακλαστήρες οδοστρώματος, γραμμική οριοσήμανση, στηθαία ασφαλείας, Η/Μ εγκαταστάσεις εργασίες ηλεκτροφωτισμού κλπ.

Επίσης, τοπικά, προβλέπεται συμπλήρωση – ανακατασκευή της υποδομής, όπως επισκευή φθορών οδοστρώματος, αντικατάσταση της παλαιάς επιφανειακής ασφαλτικής στρώσης με νέα αντιολισθηρή, συμπλήρωση υλικού ερείσματος, καθαρισμός – μόρφωση υφιστάμενης τριγωνικής τάφρου, καθαρισμός περιοχής για αύξηση ορατότητας (αποξήλωση εμποδίων και αποψίλωση ζωνών που εμποδίζουν την ορατότητα) κλπ. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την βελτίωση της ασφάλειας και λειτουργικότητας των οδικών μεταφορών.

Ανάλογα έργα και σε άλλες Περιφέρειες

Το παραπάνω έργο εντάσσεται στα έργα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο ύψους 323 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για την υλοποίηση βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων σε θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (εφεξής ΜΟΑ) του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου σε όλη την επικράτεια εξαιρουμένων των Περιφερειών Αττικής και Κρήτης.

Πρόκειται για επεμβάσεις σε περίπου 5.902 θέσεις ΜΟΑ από το σύνολο των 7.000 θέσεων που προέκυψαν από τις ΜΕΒΟΑ που εκπόνησε η ΕΟΑΕ. Ο ακριβής αριθμός των θέσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης θα οριστικοποιηθεί μετά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, οι οποίες θα ανατεθούν με το σύστημα “μελέτη-κατασκευή”.

Πιο συγκεκριμένα οι επεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν αναβάθμιση και αντικατάσταση του εξοπλισμού της οδού, όπως διαγράμμιση, σήμανση οριζόντια και κατακόρυφη, πινακίδες σήμανσης, ανακλαστήρες οδοστρώματος, γραμμική οριοσήμανση, στηθαία ασφαλείας, Η/Μ εγκαταστάσεις εργασίες ηλεκτροφωτισμού κλπ. Επίσης, τοπικά, προβλέπεται συμπλήρωση – ανακατασκευή της υποδομής, όπως επισκευή φθορών οδοστρώματος, αντικατάσταση της παλαιάς επιφανειακής ασφαλτικής στρώσης με νέα αντιολισθηρή, συμπλήρωση υλικού ερείσματος, καθαρισμός – μόρφωση υφιστάμενης τριγωνικής τάφρου, καθαρισμός περιοχής για αύξηση ορατότητας (αποξήλωση εμποδίων και αποψίλωση ζωνών που εμποδίζουν την ορατότητα) κλπ.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την βελτίωση της ασφάλειας και λειτουργικότητας των οδικών μεταφορών. Οι μελέτες του Προγράμματος οδικής ασφάλειας έχουν ολοκληρωθεί από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, με χρηματοδότηση του ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013, και προτείνουν παρεμβάσεις σε περίπου 7.000 επικίνδυνες θέσεις, που εκτείνονται σε 2.500χλμ. οδικού δικτύου και αφορούν σε 80 οδούς του εθνικού και επαρχιακού δικτύου.

Η υλοποίηση του Προγράμματος θα γίνει από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ και τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Περιφερειών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Υ.Α. 210653/ΦΕΚ 3532 Β’/08.07.2022, το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών-Δ/νση Δ14 Υποδομών σταθερής τροχιάς, συντηρήσεων & ασφάλειας θα υλοποιήσει έργα του ΠΕΒΟΑ στις Περιφέρειες Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ στις Περιφέρειες Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης , ενώ οι Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου και Νοτίου Αιγαίου θα υλοποιήσουν έργα εντός της χωρικής αρμοδιότητας εκάστης. Επίσης στο έργο περιλαμβάνεται οι δαπάνες διαχείρισης (4%) της ΕΟΑΕ ως συντονιστή του έργου σύμφωνα με την ΚΥΑ 4089/18.12.2019 ΦΕΚ Β 4863.

Πηγή: ypodomes.com