Τρίτη
16
Αύγουστος
TOP

Το Ποδόσφαιρο στην Τριφυλία στον Μεσοπόλεμο

Από τα « Τετράδια Ιστορίας» του Παναγιώτη Α. Κατσίβελα , ιατρού

Ως μεσοπόλεμος ορίζεται το χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο Παγκοσμίων πολέμων . Οι πρώτες πληροφορίες για το ποδόσφαιρο της Τριφυλίας προέρχονται από το αρχείο της εφημερίδος « Τριφυλιακά Χρονικά» που εξεδίδετο εις τους Γαργαλιάνους , το 1933-1936 , από το Γεώργιο Καλογερόπουλο εκ του Πύργου Τριφυλίας , δικηγόρο τότε στην πόλη των Γαργαλιάνων , που εισήλθε στο Δικαστικό Σώμα, φθάνοντας μέχρι τον βαθμό του Αρεοπαγίτου , τον Παναγιώτη Παπαχριστόπουλο εκ Φιλιατρών , διευθυντή τότε του Ημιγυμνασίου Γαργαλιάνων και τον Πέτρο Ολύμπιο ή Τάκη Αλεξόπουλο λογοτέχνη , ο οποίος ήταν και διευθυντής σύνταξης της εφημερίδος . Δυστυχώς δεν έχουν ανευρεθεί τα εκδοθέντα φύλλα , πλην όμως έχει διασωθεί όλο το χειρόγραφο αρχείο , με την φροντίδα της λογοτέχνιδος Έλεν Τσαμαδού , κόρης του Γεωργίου Καλογεροπούλου , το οποίο και μου εμπιστεύθηκε .

Οι πρώτες ομάδες.

Όλα αρχίζουν περί την κοινότητα Πύργου κάπου το 1931 .

Από την επιστολή του Ι. Π. Κάπου εκ Πύργου στα «Τριφυλιακά Χρονικά» δίνονται οι πρώτες απαντήσεις στο υπό συζήτηση θέμα μας . Το 1931 λοιπόν ιδρύεται ο «Πυργιακός» στο Πύργο Τριφυλίας , που πρέπει να θεωρηθεί μαζί με τον «Χωραϊκό» οι πρώτες ποδοσφαιρικές ομάδες της Τριφυλίας . Η ομάδα μετά από μια περίοδο απογοητεύσεων διαλύεται και επανιδρύεται το 1933 . Τα πολύ σημαντικά στην ίδια την επιστολή του Ι. Κάπου .

Εν Πύργω Τριφυλίας τη 6-5-1934

Αξιότιμε

Κύριε διευθυντά σας παρακαλώ όπως από σήμερον αφιερώσητε εν τη εγκρίτω εφημερίδαν σας , μίαν στήλην όπως δημοσιεύετε τα αθλητικά γεγονότα της Επαρχίας μας , προς τόνωσιν του αθλητισμού μας .Παρακάτω σας εγκαινιάζω την στήλην αυτήν γράφων την δράσιν της ποδοσφαιρικής ομάδος «Πυργιακός».

Ήτο το έτος 1931 οπότε ήκουσα με μεγάλην μου χαρά την ποδοσφαιρικής ομάδος επονωμαζομένης « Πυργιακός» πρωτοβουλία μερικών φιλάθλων και του ιστορικού «Θεατρογυμναστικού Συλλόγου» αλλά δυστυχώς η ομάδα διαλύθηκε μετά δίμηνο διότι μόνον ήττας εγνώριζε και τούτο χάρις της αφέλειας των παικτών και ιθυνόντων αυτήν . Πέρασαν δύο έτη περίπου χωρίς οι φίλαθλοι της πόλεως να ίδουν ποδοσφαιρικό μάτς ή αθλητικό γεγονός . Το Απρίλιο του περασμένου έτους ( 1933) μερικοί νεαροί φίλαθλοι , πρωτοβουλία τριών ιδεολόγων φιλάθλων Απόστολου Παναγιωτόπουλου , Γ.Δ. Κάππου και του υποφαινομένου κατόρθωσαν να επανιδρύσουν τον « Πυργιακό» – οι φίλαθλοι διερωτώντο ,θα συνεχίσει τις αποτυχίες της παλιάς ομάδος ; Εν τούτοις εγένετο τ’ εναντίον , η ομάδα του «Πυργιακού» εθριάμβευσε σημειώσας ωραίας νίκας και τούτο χάρις εις τους τρείς ως άνω φιλάθλους . Η ομάς είχε αποτελεσθεί με εντελώς νέα στελέχη κάτω των 17 ετών . Έδωσε εν όλω 5 συναντήσεις κατ’ αραιά διαστήματα διότι επροπονείτο ανελλιπώς .

  

Από το αρχείο των Τριφυλιακών Χρονικών

Όλαι αι συναντήσεις ήτο εναντίον του « Χωραϊκού» Λιγουδίστης ( Χώρας) διότι και άλλες ομάδες δεν υπήρχαν εις την Επαρχία μας .

Ο πρώτος αγώνας διεξήχθη εις το γήπεδο του « Πυργιακού» , οπότε ο Πυργιακός ενίκησε τον Χωραϊκό με 5-3 . Η ρεβάνς έγινε εις το γήπεδο του Χωραϊκού αποτέλεσμα 4-4 τρίτος αγών εις το ίδιο έληξε υπέρ του Πυργιακού με 8-7 . Τέταρτος αγών εις το γήπεδο του Πύργου οπότε ο Πυργιακός κατετρόπωσε τον Χωραϊκό με 8-3 . Ο πέμπτος έγινε εις το γήπεδο του Χωραϊκού , ο Πυργιακός κατήλθε ελλιπής χωρίς το τρίο της αμύνης και 2 κυνηγούς , εν τούτοις εφέραμε τιμητικόν αποτέλεσμα , ηττηθέντες με 3-2 και τούτο χάρις εις τον διαιτητή . Σύνολον επί 5 αγώνων , 3 νίκες μία ισοπαλία και μία ήττα . Τέρματα υπέρ 27 κατά 20 . Η σύνθεση του Πυργιακού: Χρονόπουλος , Καλογερόπουλος , Κάπος , Ι. Κάπος ( αρχηγός)Κατσούλας , Δημητρόπουλος , Καραμπότσος , Κάππος Παναγιωτόπουλος Μπακάλης , Πολυχρονόπουλος .

Ι. Π. Κάπος

Εικ. Η μπάλα της εποχής

Μεταξύ 1933 και 1936 εμφανίζονται ο Αχιλλεύς Γαργαλιάνων και Ολυμπιακός Φιλιατρών όπως , επίσης , παρουσιάζεται από το αρχείο των « Τριφυλιακών Χρονικών» , αγωνίστηκαν δε μεταξύ τους και ήλθαν ισόπαλοι . Ο Αχιλλέας δίνει αγώνες στο γήπεδο του «Διαγόρα» ομάδας στίβου στην πόλη των Γαργαλιάνων , στο σημερινό προαύλιο του Γυμνασίου – Λυκείου .

Ολυμπιακός ( Φιλιατρών) – Αχιλλεύς (Γαργαλιάνων)

Κατά την γενόμενη συνάντηση των ομάδων Ολυμπιακού Φιλιατρών και Αχιλλέως Γαργαλιάνων οι ομάδες εξήλθον ισόπαλοι .

Από το αρχείο του περιοδικού « Τριφυλιακά Χρονικά»

Το 1936 διεξάγεται ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ Αστραπής Κυπαρισσίας και Αχιλλέα Γαργαλιάνων . Τις ανταποκρίσεις στην εφημερίδα ο Αγών της Τριφυλίας συντάσσονται από τον Πέτρο Γεώργα , τυπογράφο και δημοσιογράφο της εφημερίδας και ποδοσφαιριστή της Αστραπής Κυπαρισσίας .

Αστραπή – Αχιλλεύς 3-1

Αγών της Τριφυλίας , αριθ. φυλ. 107 , 5 Ιουλίου 1936 , σελ. 2

Την περασμένη Κυριακή 28η Ιουνίου και εις το γήπεδο του Αχιλλέως Γαργαλιάνων συναντήθηκαν εις φιλικό αγώνα οι ομάδες Αστραπή Κυπαρισσίας μετά του Αχιλλέως Γαργαλιάνων . Αν και κατά την διάρκεια του αγώνος έπιπτε ελαφρά βροχή , εν τούτοις την συνάντηση παρακολούθησε αρκετός φίλαθλος κόσμος των Γαργαλιάνων . Ο ομάδες κατήλθαν ως εξής :

Αστραπή : Ι . Στρίγγας , Ν. Μαυράκος , Δ. Κανάκης , Τσεσμελόγλου , Π. Γιώργας Δ. Αναστασόπουλος Π. Θεωδωρακόπουλος , Χ. Στρίγγας , Ν. Αντωνόπουλος , Φιλ. Κανελλόπουλος , και Π. Δράκος .

Αχιλλεύς : Κατρίτσης , Γεωργόπουλος Κ. , Διαβατόπυλος Ι. Βαρβατσούλης Πέτρος , Δ. Γεωργόπουλος , Δ. Παντελής , Χριστοφιλογιάννης , Τ. Παντελής Πασακόπουλος , Γ. Κανέλλος , Κοταράς .

Τα τέρματα επέτυχαν της Αστραπής Σ. Τσεσμένογλου Π. Θεοδωρακόπουλος και Ν. Αντωνόπουλος .

Εκ του Αχιλλέα το μοναδικό τέρμα ο Τ. Παντελής .

Κατόπιν του αγώνος οι θεατές συναχάρησαν τον Πρόεδρο της ομάδος Αστραπής κ. Π. Κατσάνη δια την τάξη την οποία έδειξαν οι παίχτες της ομάδος του , καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα . Διαιτητής ήταν ο κ. Δ. Βλάχος εκ Κυπαρισσίας ο οποίος καθ’ όλο το παιχνίδι έδειξε αμεροληψία.

Πέτρος Φίλαθλος

Αστραπή Κυπαρισσίας – Μικτή Γαργαλιάνων Φιλιατρών

Τρίτη 15 Μαρτίου 1938 , έτος Δ’

Την παρελθούσα Κυριακήν 6 Μαϊου και εν τω γηπέδω του Γυμνασίου Φιλιατρών συναντήθησαν εις φιλικόν αγώνα οι ομάδες της Κυπαρισσίας μετά της μικτής Φιλιατρών Γαργαλιάνων . Ο αγών ήρχισεν στις 3 κ ½ μ.μ. με υπεροχήν των Κυπαρισσίων καθ’ όλο το διάστημα του παιχνιδιού

. Την συνάντησιν παρηκολούθησαν πλέον των 2000 φιλάθλων Φιλιατρινών και μερικών Γαργαλιανιωτών και Κυπαρισσίων , μετά του προέδρου του Συλλόγου καθηγητή Γυμναστικής του Γυμνασίου Κυπαρισσίας κ. Περ. Καραχάλιου .

Αι ομάδες κατήλθον ως εξής :

Αστραπή : Ιωάννης Στρίγκας ,Πέτρος Γεώργας , Αντώνης Τσιγουρής, Χριστάκης Στρίγκας , Τέλης Χριστόπουλος , Γρ. Μανιάτης , Αθ. Σαρζής ,Ιωάννης Τσαρουχάς , Σταύρος Τσεσμελόγλου ( αρχηγός) Καν. Κωστόπουλος και Νίκος Αντωνόπουλος .

Μικτή Φιλιατρών Γαργαλιάνων : Δημ . Κατρίτσης , Π. Μπουντουβάς ,Φ. Τουμπέκης , Ι . Κουρτέσης , Π.Βαρβατσούλης , Χαρ. Γκόνος , Διον . Γεωργόπουλος ( αρχηγός) Σκούντζος Φ. ,Χριστόπουλος , Λυβερόπουλος και Χριστομάρας .

Ο αγών έληξεν υπέρ της Αστραπής Κυπαρισσίας με 6 έναντι 3 . Διαιτητής ήταν ο Τ. Μητρόπουλος εκ Κυπαρισσίας , όστις καθ’ όλην την συνάντησιν επέδειξε αμεροληψίαν .

Τα τέρματα επέτυχον : εκ της Αστραπής Σταύρος Τσεσμελόγλου 1, Αθαν. Σαρτζής 3 ,και Κ. Κωστόπουλος 2.

Εκ της μικτής Φ-Γ : Διονύσιος Γεωργόπουλος 2 και Φ Χριστόπουλος 1.

Κατά πληροφορίες μου η μικτή Φ-Γ πρόκειται να κατέβη εις το Γήπεδον της Κυπαρισσίας την 25η η 27η Μαρτίου για φιλική συνάντηση.

ΠΕ.ΓΕ.

Από ότι φαίνεται ο Διονύσιος Γεωργόπουλος ήταν το μεγάλο αστέρι του Γαργαλιανιώτου ποδοσφαίρου και αρχηγός της μικτής ομάδος Γαργαλιάνων και Φιλιατρών , οι δε Γαργαλιανιώτες της μικτής ομάδος ήταν ο Δ. Κατρίτσης , Π. Μπουντουβάς , Φ. Τουμπέκης , Πέτρος Βαρβατσούλης ,Διονύσιος Γεωργόπουλος και Φώτιος Σκούντζος .

πηγη: gargalianoionline.gr