Κυριακή
16
Ιούνιος
TOP

Τρίπολη: Οι τελικοί πίνακες κατάταξης και πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων

Δημοσιεύθηκαν από τον Δήμο Τρίπολης οι τελικοί πίνακες κατάταξης και πρόσληψης προσωπικού για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων.

Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών ,που προσκόμισαν οι προσληπτέοι, για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων