Σάββατο
2
Δεκέμβριος
TOP

Βαρύ το κόστος για τους αγρότες από το μπέρδεμα που φέρνουν τα eco-schemes, χωρίς πρασίνισμα 2 στους 3

Ίδια πορεία και το 2024, ενώ από το 2025 προβλέπεται ακόµη µεγαλύτερη-προσωρινή- βουτιά στα δικαιώµατα. Έτσι διαµορφώνεται η κατάσταση και µε βάση και την εικόνα που έχουν οι αιτήσεις ΟΣ∆Ε µε αρκετούς παραγωγούς να µην θέλουν φέτος να µπλέξουν µε το πρασίνισµα, η µείωση στις πληρωµές θα αγγίξει το 47% σε σχέση µε το 2022 συν ή πλην ό,τι φέρει η σύγκλιση ανάλογα τις µοναδιαίες αξίες. Με λίγα λόγια, τα λεφτά που θα περισσέψουν φέτος αλλά και του χρόνου από το πρασίνισµα θα περάσουν στη βασική ενίσχυση µεν, αλλά θα επιστρέψουν στα eco-schemes το 2025 µειώνοντας σε µεγάλο βαθµό τη βασική ενίσχυση για αυτό το έτος.

Άλλωστε, η άγνοια για τις νέες απαιτήσεις του πρασινίσµατος (eco-schemes) τα ήξεις αφίξεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, αναγκάζει τους αγρότες να κλείνουν όπως-όπως τις αιτήσεις ΟΣ∆Ε και να προσβλέπουν στις διορθωτικές για να ολοκληρώσουν όποιοι θέλουν τα αιτήµατά τους για ένταξη στις προβλεπόµενες πράσινες δράσεις.

Πραγµατικό παράδειγµα κτηνοτρόφου µε 70 βοοειδή κρεοπαραγωγής και 320 στρέµµατα επιλέξιµων βοσκοτόπων

Κτηνοτρόφος που επικοινώνησε µε την Agrenda έκανε φέτος ΟΣ∆Ε χωρίς να κάνει αίτηση ένταξης σε κάποιο eco-schemes. Το 2022 ο κτηνοτρόφος αυτός έλαβε βασική και πρασίνισµα 15.000 ευρώ. Αρχικά να σηµειωθεί εδώ πως είναι απορίας άξιο πώς του έχουν κατανεµηθεί τόσα λίγα επιλέξιµα στρέµµατα, µε βάση το ζωικό κεφάλιο που δηλώνει, αλλά αυτό έχει να κάνει µε τον ακατανόητο αλγόριθµο της τεχνητής λύσης. Από το ΚΥ∆ του διεµήνυσαν πως θα δει µείωση στην ενίσχυσή του λόγω υψηλών δικαιωµάτων.

Αυτή η µείωση έχει ως εξής:

Με βάση τα στρέµµατα και τα λεφτά που έλαβε, η µέση µοναδιαία αξία του δικαιώµατος χωρίς το πρασίνισµα ορίζεται στα 31,25 ευρώ το στρέµµα. Θα επέλθει µείωση αρχικά στο ποσό ύψους 5,3 ευρώ το στρέµµα, άρα το δικαίωµα πέφτει στα  25,95 ευρώ το στρέµµα. Θεωρείται υψηλό µε βάση τις εφαρµοστικές αποφάσεις της ΚΑΠ που υπολογίζουν τη µέση αξία στα 17,6 ευρώ το στρέµµα. Ως εκ τούτου πρέπει να επέλθει σύγκλιση, και να µειωθεί φέτος η διαφορά στο 1/4. Άρα διαµορφώνεται το ποσό στα 23,8 ευρώ το στρέµµα. Ο κτηνοτρόφος δεν επέλεξε να µπει στο πρασίνισµα, οπότε συνολικά θα λάβει φέτος (θεωρητικά πάντα και µε βάση τα στοιχεία του στρατηγικού Σχεδίου) 7.616 ευρώ, δηλαδή σχεδόν τα µισά χρήµατα από όσα πήρε το 2022. ∆ηλαδή, εν ολίγοις 110 ευρώ για κάθε ζώο που δηλώνει, από τα 214 ευρώ που λάµβανε.

Από τον µηχανισµό της σύγκλισης θα εξαιρείται το επιπλέον ποσό που θα προστεθεί στη βασική ενίσχυση από τα κονδύλια που θα περισσέψουν από το νέο πρασίνισµα και θα µπει ατόφιο στο λογαριασµό των αγροτών. Η πρόσκαιρη αύξηση της µοναδιαίας αξίας του δικαιώµατος µπορεί να φτάσει έως και 25%.

Πηγή: agronews.gr 
Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda