Κυριακή
25
Φεβρουάριος
TOP

ΥΠΕΣ: Σύσταση Eπιτροπής για την αναμόρφωση των Κωδίκων Δημοσίων και Δημοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ)

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ, η Απόφαση για την σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για την υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας για την επεξεργασία και αναμόρφωση διατάξεων του Κώδικα

Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ καθώς και του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

Έργο της Επιτροπής αποτελεί:

  • Η προεισήγηση, η προετοιμασία και η πρόταση τροποποίησης των νομοθετικών διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ καθώς και του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
  • Η συλλογή νομοθεσίας και αιτημάτων επί θεμάτων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ καθώς και του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
  • Η εκτέλεση κάθε έργου που ανατίθεται στα μέλη της παρούσας από την Ομάδα Εργασίας για την επεξεργασία και αναμόρφωση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ καθώς και του Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ.

Η Επιτροπή συγκροτείται από προϊσταμένους και υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΕΚ