Κυριακή
3
Μάρτιος
TOP

ΥΠΕΣ: Σύσταση επιτροπών εποπτείας αξιολόγησης για τους υπαλλήλους ΟΤΑ, ΚΕΔΕ και ΠΕΔ

Με Απόφαση της υφυπουργού Εσωτερικών Π. Χαραλαμπογιάννη συστήνεται Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης για το σύνολο των υπαλλήλων των δήμων συμπεριλαμβανομένων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, βάσει του ν. 4940/2022 (Μέρος Β), που αφορά στην αξιολόγηση και στοχοθεσία στον Δημόσιο τομέα.

Έργο της Επιτροπής είναι:

α) η εξέταση των ενστάσεων των αξιολογούμενων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 14 και στην παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 4940/2022,

β) ο έλεγχος και η έγκριση των εκθέσεων αξιολόγησης υπαλλήλων του άρθρου 13 του ν. 4940/2022, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου,

γ) η εξέταση των εισηγήσεων των καθ’ ύλην αρμόδιων μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 8 και την παρ. 11 του άρθρου 9 του ν. 4940/2022, και η λήψη σχετικών διορθωτικών μέτρων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.

Με άλλη Απόφαση της υφυπουργού συστήνεται παρόμοια Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης για το σύνολο των υπαλλήλων της Προεδρίας της Κυβέρνησης και των Υπουργείων, περιλαμβανομένων όλων των γραμματειών, των διοικητικών τομέων, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτά, με έδρα το Υπουργείο Εσωτερικών (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης).

ΠΗΓΗ airetos.gr