Κυριακή
21
Ιούλιος
TOP

Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα

Παρουσιάστηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών το έργο «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα» το οποίο περιλαμβάνει απομακρυσμένες καταθέσεις /ανακρίσεις μαρτύρων το οποίο υλοποιείται από τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το εμβληματικό έργο «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα» παρουσίασαν σήμερα στο Πρωτοδικείο Αθηνών οι Υπουργοί Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας και Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης.

Το έργο αφορά στην υλοποίηση ενός δικτύου παροχής υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, καλύπτοντας τις ανάγκες των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων καθώς και του Συμβουλίου της Επικρατείας, του ανακριτικού έργου και των αιτημάτων δικαστικής συνδρομής.

Μέσω των συστημάτων τηλεδιάσκεψης θα είναι εφικτή:

  • Η απομακρυσμένη κατάθεση / εξέταση μάρτυρα υπόθεσης που εκδικάζεται, ο οποίος κατά τη διεξαγωγή της δίκης βρίσκεται μακριά από τον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή ο μάρτυρας θα προσέρχεται σε κάποιον από τους πιστοποιημένους χώρους που θα διαμορφωθούν και θα καταθέτει απομακρυσμένα «ζωντανά» (εικόνα και ήχος).
  • Η απομακρυσμένη κατάθεση / εξέταση μάρτυρα υπόθεσης, ο οποίος όμως βρίσκεται στο εξωτερικό – Διασυνοριακή.
  • Η απομακρυσμένη κατάθεση / εξέταση μάρτυρα ή κατηγορουμένου ο οποίος είναι κρατούμενος σε κάποιο σωφρονιστικό κατάστημα.
  • Η διεξαγωγή της προκαταρκτικής εξέτασης, προανάκρισης και ανάκρισης.
  • Η ικανοποίηση με απομακρυσμένη σύνδεση αιτημάτων δικαστικής συνδρομής.

Η εισαγωγή και αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στη διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης συμβάλει στην αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας των Δικαστηρίων, στη μείωση των οικονομικών βαρών που προκαλούν οι μετακινήσεις μαρτύρων, βάρη που επωμίζονται είτε οι πολίτες (πολιτικές δίκες) είτε το κράτος (ποινικές δίκες).

Το νέο σύστημα υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης θα διευκολύνει στην εκδίκαση υποθέσεων για τις οποίες απαιτείται κατάθεση ευάλωτων μαρτύρων (ανήλικοι) ή μαρτύρων που έχουν υποστεί εκφοβισμό (κακοποιημένες γυναίκες) και η δια ζώσης παρουσία τους στο δικαστήριο ενδέχεται να διαταράξει την ψυχική τους υγεία.

Επιπλέον, μετά από την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος τηλεδιασκέψεων, αναμένεται να μειωθεί δραστικά ο αριθμός μεταγωγών των κρατουμένων προς τα δικαστήρια και ανακριτικά γραφεία, γεγονός που θα οδηγήσει στην αποδέσμευση σημαντικού αριθμού ανδρών και γυναικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για την υποστήριξη των αιτημάτων τηλεδιάσκεψης και της διαχείρισης/προγραμματισμού των διαθέσιμων πόρων του συστήματος (αίθουσες και γραφεία με εγκατεστημένο σύστημα τηλεδιάσκεψης), θα υλοποιηθεί σύστημα Διαχείρισης Κρατήσεων και Ροών Εργασίας, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα σε πιστοποιημένους χρήστες (δικαστές και δικηγόρους) να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση για απομακρυσμένη εξέταση μαρτύρων / κατηγορούμενων, και να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τη σχετική έγκριση.

Ταυτόχρονα το σύστημα Διαχείρισης Κρατήσεων, θα διαλειτουργεί με τα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ, ΟΣΔΔΥ-ΔΔ), με το ΟΠΣ Καταστημάτων Κράτησης και με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Απομαγνητοφώνησης Πρακτικών Δικαστηρίων (ΟΣΠΔ), για τα στοιχεία των δικαστικών υποθέσεων, μέσω του ηλεκτρονικού πινακίου.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αναθέτουσα Αρχή είναι η «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.», Φορέας Χρηματοδότησης του Έργου είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κύριος του Έργου είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Φορείς Λειτουργίας του Έργου είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι 25 μήνες, ενώ το σύστημα τηλεδιασκέψεων έχει ήδη εγκατασταθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πατρών. Οι υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης θα ενεργοποιούνται σταδιακά και  αναμένεται να έχουν τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία στο σύνολο των Δικαστηρίων, των Εισαγγελιών και των Σωφρονιστικών Καταστημάτων μέχρι τον Απρίλιο του 2024.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε:

«Δρομολογείται σήμερα μία πολύ σημαντική μεταβολή η οποία είναι επ’ ωφελεία όλων των Ελλήνων πολιτών που σχετίζονται με τη Δικαιοσύνη. Η Δικαιοσύνη θα αποδίδεται με ασφαλέστερο και ταχύτερο τρόπο.  Από την αλλαγή αυτή επωφελείται σημαντικά και η ελληνική αστυνομία, εξοικονομούνται καθημερινά 500 αστυνομικοί μας οι οποίοι μέχρι σήμερα κάνουν το καθημερινό έργο των μεταγωγών κρατουμένων στα δικαστήρια. Οι 500 αστυνομικοί πλέον θα υπηρετούν στις γειτονιές, θα περιπολούν στις γειτονιές δίπλα στους πολίτες για το πραγματικό τους έργο που είναι η ασφάλεια όλων των Ελλήνων πολιτών. Ήδη έχουμε πάρει μέτρα ως Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η Γενική Γραμματεία Σωφρονιστικής Πολιτικής, στα 35 κέντρα κράτησης έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλοι χώροι θα συνδεθούν με το πρόγραμμα SYZEFXIS προκειμένου με αυτό τον τρόπο οι κρατούμενοι να μην χρειάζεται να μετάγονται.

Και ασφαλώς εκ μέρους και των τριών συνάδελφων θέλω να υπενθυμίσω σε όλους ότι έχει ψηφιστεί μια πολύ μεγάλη αλλαγή η οποία αφορά το τέλος στη μεταφορά δικογράφων από την ελληνική αστυνομία, έχει γίνει σπουδαία δουλειά από τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και πλέον σε λίγες εβδομάδες αυτή η μεγάλη αλλαγή θα γίνει επίσης πράξη».

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας σε δηλώσεις του έκανε λόγο για μία εξόχως σημαντική εξέλιξη που αφορά στο χώρο της απονομής της Δικαιοσύνης καθώς φαίνεται ότι τα βήματα προς τη λεγόμενη Ψηφιακή Εποχή γίνονται με την απαιτούμενη ταχύτητα, ανταποκρινόμενοι σε μία σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.

«Οι υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης θα βοηθήσουν, ουσιαστικά, στην επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης. Μάρτυρες από απομακρυσμένες ορεινές και νησιωτικές περιοχές θα μπορούν να καταθέτουν εξ’ αποστάσεως και με τον τρόπο αυτό θα περιορίζονται οι αναβολές των δικών. Επιπλέον, θα αποτρέπεται η δευτερογενής θυματοποίηση ανθρώπων, κυρίως κακοποιημένων γυναικών και παιδιών, που έχουν υποστεί πολύ μεγάλη ψυχολογική πίεση, καθώς θα μπορεί να αποφευχθεί η παρουσία τους στο δικαστήριο. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος τον Απρίλιο του 2024 θα αποφεύγονται οι πολλές μεταγωγές κατηγορουμένων από τα σωφρονιστικά καταστήματα στα δικαστήρια, εξοικονομώντας σημαντικούς ανθρώπινους πόρους της ελληνικής αστυνομίας, κάτι το οποίο δείχνει περισσότερο αναγκαίο από ποτέ».

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε:

«Σήμερα, από το Πρωτοδικείο Αθηνών, μαζί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο, κάνουμε ένα ακόμη βήμα για τη μετάβαση της Δικαιοσύνης στην ψηφιακή εποχή. Παρακολουθήσαμε την πιλοτική λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιασκέψεων για τον χώρο της Δικαιοσύνης. Πρόκειται για ένα σύστημα που αφορά σε 450 σημεία σε κάθε νομό της χώρας, οι οποίες θα μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους. Θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2024 – φυσικά θα προηγηθεί πιλοτική λειτουργία σε ορισμένα σημεία και εν τέλει θα καλύπτει όλη τη χώρα.

Θα έλεγα, όμως, ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Μέσα από μία σειρά έργων τα οποία χρηματοδοτούνται κατά βάση από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ θα δώσουμε τη δυνατότητα στους πολίτες να εξυπηρετούνται ολοένα και περισσότερο, ολοένα και καλύτερα και από τον χώρο της Δικαιοσύνης».