Δευτέρα
29
Νοέμβριος
TOP

Έρχονται «VDR» και… νέος εταίρος για τη Μυτιληναίος στο οδικό ΣΔΙΤ «Καλαμάτα-Πύλος-Μεθώνη»

Στη φάση της προετοιμασίας των διαδικασιών για τη δημιουργία, εγκατάσταση και συντήρηση «Virtual Data Room» εισέρχεται ο διαγωνισμός για το οδικό έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του Οδικού Άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, Τμήμα Καλαµάτα-Ριζόµυλος-Πύλος-Μεθώνη, µε Σ.Δ.Ι.Τ.», εκτιμώμενου κόστους περίπου 180 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, αξίζει να αναφερθεί ότι προέκυψε αλλαγή στην κοινοπραξία της Μυτιληναίος καθώς αποχώρησε ο μέχρι πρότινος εταίρος «ACCIONA CONCESIONES S.L.» ενώ εισήλθε στο γκρουπ η εταιρεία «Intertoll Europe ZRt», αλλαγή που έγινε δεκτή από τη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΔΕ / KΣΕΣΠ). Πάντως, από τον όμιλο Μυτιληναίου σημειώνουν ότι πρόκειται για μια αλλαγή που στόχο έχει να φέρει το γκρουπ στη θέση του leader της κοινοπραξίας.

Οσον αφορά στο VDR ειδικότερα, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε την απευθείας ανάθεση (στην εταιρεία «ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε.») για τη παροχή Υπηρεσιών «Εικονική Αίθουσα Δεδομένων-Virtual Data Room» ή «VDR», για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης (ΕΥΔΕ-ΚΣΕΣΠ), στη διαδικασία δημοπράτησης και ανάθεσης του συγκεκριμένου οδικού έργου. Το αντικείμενο περιλαμβάνει τη δημιουργία, εγκατάσταση και συντήρηση Virtual Data Room με ειδικό λογισμικό που λειτουργεί ως ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εικονικής «αίθουσας δεδομένων» (virtual data room) δυνάμει της οποίας οι «Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες» μπορούν να διαχειρίζονται, αποθηκεύουν, ανταλλάσσουν και με οποιονδήποτε τρόπο επεξεργάζονται αρχεία, δεδομένα και εν γένει πληροφορίες για την εκτέλεση/εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας βάσει των όρων της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών.

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Υποδομών έχει εγκρίνει το τεύχος πρόσκλησης της β’ φάσης του διαγωνισμού στην οποία προκρίθηκαν οι υποψήφιοι που κατέθεσαν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δηλαδή οι: ΑΒΑΞ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, Intrakat, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Μυτιληναίος-ACCIONA. Επίσης, προσκάλεσε πρόσφατα, τις πέντε εταιρίες που έχουν προεπιλεγεί να προσέλθουν στον ανταγωνιστικό διάλογο. Στο πλαίσιο του ανταγωνιστικού διαλόγου, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους για τις επιμέρους τεχνικές λεπτομέρειες βάσει των οποίων σχεδιάζουν να εκτελέσουν το έργο, ενώ στη συνέχεια θα κατατεθούν οι προσφορές. Πλέον, όμως, στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού έχουμε την μεταβολή στον 5ο υποψήφιο και τη συμμετοχή της κοινοπραξίας «ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – INTERTOLL EUROPE ZRt». Σε άλλους διαγωνισμούς πάντως, υπάρχει ήδη συνεργασία με την εν λόγω εταιρεία, όπως π.χ. στο ΣΔΙΤ τμήμα του ΒΟΑΚ (ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ACCIONA CONCESIONES- ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ-INTERTOLL»).

Όπως σημειώνεται σχετικά, στις 23.04.2021 και με το από 20.04.2021 έγγραφο της Προεπιλεγείσας Ένωσης Προσώπων «ACCIONA CONCESIONES-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» γνωστοποιήθηκε στην Αναθέτουσα Αρχή η μεταβολή της σύνθεσης της προαναφερόμενης Προεπιλεγείσας Ένωσης Προσώπων με την είσοδο νέου μέλους, της εταιρείας με την επωνυμία «Intertoll Europe ZRt», και την παράλληλη αποχώρηση του μέλους «ACCIONA CONCESIONES S.L.» καθώς και των θυγατρικών εταιρειών της τελευταίας, «ACCIONA Construcción, S.A.» και «Ingeniería Especializada Obra Civil e Industrial S.A.», οι οποίες είχαν δηλωθεί ως Κατασκευαστής και ως Μελετητής αντίστοιχα της Προεπιλεγείσας Ένωσης Προσώπων. Το εν λόγω έγγραφο, το οποίο εμπεριέχει αίτημα έγκρισης της νέας αυτής σύνθεσης του Προεπιλεγέντος για τη συμμετοχή στη Β’ φάση του Διαγωνισμού σύμφωνα με την παρ. 6.3 της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβλήθηκε συνοδευόμενο από φάκελο με τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά για την Ένωση Προσώπων υπό τη νέα σύνθεση και την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – INTERTOLL EUROPE ZRt».

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα από τα μεγάλα οδικά έργα που προωθούνται μέσω ΣΔΙΤ (FlyOver, μέρος του ΒΟΑΚ κ.α.), για το οποίο στο υπουργείο Υποδομών προσδοκούν να υπάρχει προσωρινός ανάδοχος στα τέλη του 2021 ή αρχές 2022.

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης θα υλοποιήσει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση της Εθνικής Οδού Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη, συνολικού μήκους περίπου 50 χιλιομέτρων, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα διακριτά τμήματα: Το τμήμα Καλαμάτα-Ριζόμυλος μήκους 16,4 χλμ., το τμήμα Ριζόμυλος-Πύλος μήκους 25,7 χλμ. και το τμήμα Πύλος-Μεθώνη μήκους 7,9 χλμ.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, ο ανάδοχος θα αναλάβει «την εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών, για την κατασκευή του έργου, με βάση τις διατιθέμενες από την αναθέτουσα αρχή μελέτες, τον οριστικό σχεδιασμό του έργου που θα προκύψει κατά τη διαδικασία ανάθεσης και την περιβαλλοντική αδειοδότησή του, την κατασκευή του συνόλου των εργασιών, οι οποίες προβλέπονται στις μελέτες του κατασκευαστικού σχεδιασμού του έργου, με στόχο την πλήρη λειτουργική απόδοση και ετοιμότητα του έργου, τη χρηματοδότηση του έργου, όπως θα προκύψει, βάσει του οριστικού σχεδιασμού, τη συντήρηση, λειτουργία του οδικού τμήματος Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, όπως αυτό θα προβλέπεται στον οριστικό σχεδιασμό, για όλη τη διάρκεια της σύμπραξης, και την επιστροφή του έργου στο ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση, στο τέλος της συμβατικής περιόδου».

www.insider.gr