Αρχική ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ Αποφάσεις που οδηγούν στη διάνοιξη των οδών Μπουλούκου, Βουλγαροκτόνου και Ψαρών

Αποφάσεις που οδηγούν στη διάνοιξη των οδών Μπουλούκου, Βουλγαροκτόνου και Ψαρών

638
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Μονομελές Εφετείο Καλαμάτας εξέδωσε, κατόπιν αιτήσεων του Δήμου Καλαμάτας, αποφάσεις, που οδηγούν στη διάνοιξη των οδών Μπουλούκου, Βουλγαροκτόνου και Ψαρών. Οι αποφάσεις αυτές έχουν ως εξής:

1. Η 104/2019 απόφαση, που καθορίζει την προσωρινή τιμή αποζημίωσης για τη ρυμοτομική απαλλοτρίωση και τη διάνοιξη των οδών Βουλγαροκτόνου και Μεθώνης. Η απόφαση αυτή αποτελεί προαπαιτούμενο για τη διάνοιξη, έργο που είναι δυνατόν να περιληφθεί στο πρόγραμμα Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη.
2. Η 75/2019 απόφαση, που καθορίζει την προσωρινή τιμή αποζημίωσης για τη ρυμοτομική απαλλοτρίωση και τη διάνοιξη της οδού Ψαρών. Ο Δήμος Καλαμάτας αποσκοπεί στη δι

άνοιξη του δρόμου αυτού σε περιοχή νοτίως της οδού Μακεδονίας και δυτικά του Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων. Η διάνοιξη της συγκεκριμένης οδού θα επιφέρει βελτίωση της συγκοινωνίας μεταξύ του κέντρου της πόλης και του λιμανιού.
3. Η 108/2019 απόφαση, που οδηγεί στην ολοκλήρωση της διάνοιξης της οδού Μπουλούκου από την οδό Δαμηλάτη έως την οδό Μιχάλου (έχει παραμείνει ένα μικρό αδιάνοικτο κομμάτι στην Μπουλούκου). Η πλήρης διάνοιξη της οδού Μπουλούκου, που θα γίνει άμεσα, θα βελτιώσει σημαντικά τη συγκοινωνία στην περιοχή νοτίως του σταθμού του Υπεραστικού ΚΤΕΛ.