Σάββατο
20
Ιούλιος
TOP

Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας σχετικές με τη Μεσσηνία (video)

Μια σειρά από έργα που σχετίζονται με την περιοχή της Μεσσηνίας δρομολογούνται μέσω των αποφάσεων που ελήφθησαν στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας.

Ήδη σε τροχιά εξέλιξης είναι η παρέμβαση που θα δώσει μια άλλη πνοή στο Νοσοκομείο της Καλαμάτας με την προσθήκη νέου ορόφου, ενώ ακολουθεί και το κομβικό έργο της παραλιακής διασύνδεσης μεταξύ Καλαμάτας και Μεσσήνης.

Ολοκληρώθηκε το έργο: «Ηλεκτροφωτισμός 82ης Ε.Ο. (τμήμα Ασπρόχωμα-Μεσσήνη)», προϋπολογισμού  247.000 € από το πρόγραμμα Ιδίων Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας και μετά τις δοκιμές που πραγματοποιηθήκαν χθες, από σήμερα θα λειτουργήσει κανονικά ο φωτισμός της οδού. Επίσης ολοκληρώθηκαν και οι εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης της βλάστησης εκατέρωθεν της εθνικής οδού Ασπρόχωμα – Μεσσήνη ενώ θα ακολουθήσει το έργο φυτεύσεων στον εν λόγω άξονα. Το έργο ενισχύει την οδική ασφάλεια της εθνικής οδού και βελτιώνει σημαντικά τις συνθήκες κυκλοφορίας.

Σημαντικές αποφάσεις έχει λάβει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, το τελευταίο διάστημα για τη Μεσσηνία και για την προώθηση έργων που έχουν προγραμματιστεί. Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης των διαγωνισμών για τα παρακάτω έργα:

  • «Προσθήκες και αναδιαρρυθμίσεις, στο υφιστάμενο κτίριο του γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας – νοσηλευτική μονάδα Καλαμάτας», προϋπολογισμού 3,5 εκ. ευρώ, ενταγμένο στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας. Το έργο που αφορά την προσθήκη ορόφου στο Νοσοκομείο, έχει φορέα υλοποίησης την Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Μεσσηνίας ενώ κύριος του έργου είναι το Νοσοκομείο Καλαμάτας.
  • «Μελέτη διασύνδεσης δήμων Καλαμάτας-Μεσσήνης στο παραλιακό μέτωπο – κατασκευή νέας γέφυρας ποταμού Πάμισου», προϋπολογισμού 000 €, η οποία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και αφορά την κατασκευή νέας γέφυρας στον Πάμισο.
  • «Προμήθεια και τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα στο αθλητικό κέντρο Ε.Π.Σ. Μεσσηνίας», προϋπολογισμού 300 €. Το έργο υλοποιείται με προγραμματική σύμβαση με το αθλητικό σωματείο και αφορά την προμήθεια του χλοοτάπητα και του συστήματος ποτισμού, με στόχο την αναβάθμιση του γηπέδου.
  • «Βελτίωση – συντήρηση γηπέδου Μεσσηνιακού Γ.Σ. 1888», προϋπολογισμού000 €, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΚΑΠ 20% της Περιφέρειας. Το έργο υλοποιείται με προγραμματική σύμβαση με το σύλλογο του Μεσσηνιακού και αφορά την αντικατάσταση του φυσικού χλοοτάπητα με τεχνητό καθώς και το αρδευτικό σύστημα του γηπέδου.
  • «Επισκευή γεωτρήσεων Φιλιατρών», προϋπολογισμού 000 €, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ιδίων Πόρων. Το έργο αφορά την επισκευή μέρους των κρατικών γεωτρήσεων Φιλιατρών, προκειμένου να καταστούν λειτουργικές.

Επιπλέον εγκρίθηκαν τα πρακτικά της διαγωνιστικής διαδικασίας των κατωτέρω έργων:

  • «Ηλεκτροφωτισμός έργων (π.χ. κόμβοι κλπ) του εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Μεσσηνίας», προϋπολογισμού 200.000 €
  • «Συντήρηση- βελτίωση – αναβάθμιση ασφάλειας της 9ης & 13ης επαρχ. οδού Ριζόμυλος – Κορώνη – Φοινικούντα – Μεθώνη» προϋπολογισμού 400.000 €

Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης οι εργολαβίες των κάτωθι έργων, που υλοποιούνται με την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της έδρας:

  • Έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας της παραλίας Δ.Ε. Αίπειας του δήμου Μεσσήνης, προϋπολογισμού500.000 €. Το έργο προχωρά με ικανοποιητικούς ρυθμούς, κατασκευάζεται ο βόρειος πρόβολος ενώ έχουν υλοποιηθεί και οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την κατασκευή του νότιου προβόλου. Επίσης έχουν γίνει και εργασίες αποκατάστασης της βατότητας του παραλιακού μετώπου, ενώ έχει ληφθεί μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων της περιοχής.
  • Ανάπτυξη αλιευτικού καταφυγίου Μαραθόπολης, προϋπολογισμού388.580 €. Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες, έχει διαπιστωθεί πτώση του ρυθμού υλοποίησης όμως τα τυχόν προβλήματα ξεπερνιούνται εντός του μηνός, λόγω του ότι θα βρίσκεται στο έργο ο απαραίτητος μηχανολογικός εξοπλισμός (πλωτός γερανός κλπ.).

Περαιτέρω, ο Αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και ειδικότερα στη Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» (Σχέδια Βελτίωσης), για το οποίο σήμερα ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων.

Ειδικότερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» (Σχέδια Βελτίωσης) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 37.000.000 ευρώ, εκ των οποίων για την Περιφέρεια Πελοποννήσου προβλέπεται το ποσό των 3.668.555 €.

Θα ενισχυθούν ιδιωτικές επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις που αφορούν μεταξύ άλλων γεωτρήσεις, δεξαμενές, εξοπλισμός για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης  μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων, ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης οι οποίες αφορούν γεωργία ακριβείας, κ.α.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης ορίζεται από 11/05/2021 έως και 15/07/2021. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και στη συνέχεια οι φυσικοί φάκελοι κατατίθενται στην οικεία ΔΑΟΚ. Δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά, νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα αγροτών. Η οικονομική στήριξη για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων δύναται να ανέλθει έως τις 150.000 ευρώ, ενώ, για τις συλλογικές επενδύσεις, η οικονομική στήριξη μπορεί να ανέλθει έως τις 200.000 ευρώ.

Η ένταση ενίσχυσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου κυμαίνεται από 50% έως 60% στις περιπτώσεις νέων γεωργών ή σε εκμεταλλεύσεις ορεινών περιοχών ή σε συλλογικές επενδύσεις.

Οι κατηγορίες των επιλέξιμων επενδύσεων αφορούν: α) επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις (γεωτρήσεις, εξοπλισμός γεωτρήσεων, φωτοβολταικά συστήματα, δεξαμενές κλπ.), β) δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού (αρδευτικά συστήματα, μηχανολογικός εξοπλισμός, λογισμικό διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων κλπ.) και γ)  γενικές δαπάνες (υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με το επενδυτικό σχέδιο μελέτες, άδειες, κτλ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Μεσσηνίας στα τηλέφωνα:

ΔΑΟΚ Μεσσηνίας: 2721361231 και 2721361223

ΔΑΟΚ Τριφυλίας: 2761023320