Κυριακή
3
Μάρτιος
TOP

Αποψίλωση, κλάδεμα και καθαρισμός προαυλίων σχολείων

Εν όψει της ενάρξεως της νέας σχολικής χρονιάς 2019-2020, ο Δήμος Καλαμάτας πραγματοποίησε σε σχολικές μονάδες της περιφέρειάς του, όπου ήταν αναγκαίο, αποψίλωση του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και κλάδεμα δένδρων. Επίσης, καθαρίσθηκαν προαύλια σχολείων με μηχανικό σάρωθρο και πλύθηκαν με υδροφόρα. Οι σχετικές παρεμβάσεις θα συνεχισθούν μέχρι την έναρξη της καινούργιας σχολικής χρονιάς.