Παρασκευή
23
Φεβρουάριος
TOP

Βιώσιμη Πόλη: Συμμετοχή στο Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης ΓΓ «Κλεισθένης»

Στο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Αναπτυξιακή Χρηματοδοτική Πολιτική & Δημοσιονομικός Έλεγχος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» που πραγματοποιήθηκε στην Κόρινθο το τριήμερο 2-4 Ιουλίου 2021 με τη συνεργασία της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», του Δήμου Κορινθίων και του Φορέα «International Forum Training & Consulting», συμμετείχε ενεργά και η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ συμμετείχε ενεργά στο Συνέδριο με σημαντικές ομιλίες και παρεμβάσεις, όσον αφορά στην υφιστάμενη σχέση των Δικτύων Πόλεων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και τις προοπτικές για περαιτέρω, ακόμα πιο αποτελεσματική, συνεργασία.

Την Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2021, ο Πρόεδρος του Δικτύου Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», κ. Δημήτριος Καφαντάρης, και ο Γενικός Διευθυντής, κ. Ιωάννης Γεώργιζας, παρουσίασαν τις αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες του Δικτύου, στο πλαίσιο της Θεματικής Συνεδρίας «Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας, Δίκτυα Πόλεων, Αναπτυξιακοί Οργανισμοί & Σύνδεσμοι ως Κομβικοί Φορείς Συνεργασίας των ΟΤΑ». Επίσης, παρουσιάστηκαν συνοπτικά τα Ευρωπαϊκά Έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως το EUCF, το WaysTUP!, το Living Streets, το Powerpoor, το Decido και το Path2LC.

Επιπλέον, αναφέρθηκαν και άλλες δραστηριότητες του Δικτύου, όπως οι Προγραμματικές Συμβάσεις με τους Δήμους – Μέλη της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ, η συνεργασία με το ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου για την κατασκευή των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η εκπόνηση των Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) και των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Το Σάββατο 3 Ιουλίου, ο Γενικός Διευθυντής του Δικτύου, κ. Γεώργιζας, συμμετείχε στο Θεματικό Εργαστήριο «Αναπτυξιακές Προοπτικές Συμμετοχής σε Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας & Δίκτυα Πόλεων», παρουσιάζοντας παραδειγματικές αναφορές αναπτυξιακής προοπτικής και εισροής πόρων σε Δήμους – Μέλη του Δικτύου.

Μέσω των ομιλιών, αναδείχθηκε ο κρίσιμος ρόλος του Δικτύου ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ανάμεσα στους Φορείς Χρηματοδότησης και τους Δήμους που συμμετέχουν στη ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, καθιστώντας το σημαντικό αρωγό στην υλοποίηση αναγκαίων δράσεων και πρωτοβουλιών στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας.