Αρχική ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ Δείτε εδώ την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου (LIVE)

Δείτε εδώ την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου (LIVE)

111
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δείτε LIVE την σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.

Αναλυτικά τα θέματα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και κεκλεισμένων των θυρών.
-1-
α . Διαδικασία ελέγχου :
1 . Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων.
β . Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :
ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣ
2 . Επικύρωση πρακτικών της 4ης, 5ης και 6ης / 2020 συνεδριάσεων του
Περιφερειακού Συμβουλίου.
3 . Έγκριση 8ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ 20%
έτους 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης
4 . Αρχική κατανομή πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ –
ΣΑΕΠ526, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», με κωδικό 2020ΕΠ52600000, σε
υποέργα.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης
5 . Αρχική κατανομή πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ –
ΣΑΕΠ526, «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», με κωδικό 2020ΕΠ52600002, σε υποέργα.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
6 . Αρχική κατανομή πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ –
ΣΑΕΠ526, «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», με κωδικό
2020ΕΠ52600003, σε υποέργα
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος
7 . Λήψη απόφασης για προσαρμογή της Ανώνυμης Εταιρείας Μελετών
Διοίκησης και Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και έργων Ν.Α.Α με
διακριτικό τίτλο ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΕ σε Αναπτυξιακό Οργανισμό του άρθρο 2 του
Ν.4674/2020 «Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Σαρδέλης
-2-
8 . Λήψη απόφασης για προσαρμογή της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας –
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ σε Αναπτυξιακό Οργανισμό του άρθρου 2 του
Ν.4674/2020 «Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Σαρδέλης
9 . Έγκριση α) της πρότασης χρηματοδότησης για το έργο με τίτλο
«Συμβουλευτική υποστήριξη και κατάρτιση ανέργων σε επιχειρηματικές δεξιότητες
οικονομικών δραστηριοτήτων της RIS3 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», στην
Πρόσκληση με κωδικό ΠΕΛ80, Α/Α ΟΠΣ 4128, αριθ. Πρωτ. 907/27.03.2020 και β)
σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και
της Ανώνυμης Αναπτυξιακή Εταιρείας ΟΤΑ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
10 . Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την
υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Περιφέρειας
Πελοποννήσου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκωνας Τζινιέρης
11 . Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση
ΠΕΛ88 «Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και ασφαλούς γήρανσης
ηλικιωμένων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 – 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης
12 . Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του
Ν.3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Σικυωνίων και
του Δήμου Νεμέας για την Πράξη « Προωθημένη Αναγνωριστική Μελέτη οδοποιίας
και σύνταξη φακέλου έργου για τη Δημοπράτηση όλων των επιμέρους μελετών για
την ωρίμανση του έργου: Δρόμος Νεμέα -Κιάτο ».
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κόρκα – Κώνστα Αθηνά
13 . Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του
Ν.3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Άργους –
Μυκηνών και του Δήμου Ναυπλιέων, για την Πράξη: “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΒΕΡΙΟΥ (ΑΝΑΒΑΛΟΥ)»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος
-3-
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
14 . Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ΚΑΠ Π.Ε.
Κορινθίας έτους 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής
15 . Έγκρισης 2ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου
έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «Βελτίωση – συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού
Οδικού Δικτύου Π.Ε. Κορινθίας» με κωδικό 2017ΕΠ52600007.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κόρκα – Κώνστα Αθηνά
16 . Έγκριση 9ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου
έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600017.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης
17 . Έγκριση τροποποίησης της από 28/08/2019 συναφθείσας
Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων, της Περιφέρειας
Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, για την υλοποίηση του
έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠ. ΟΔΩΝ Νο3 ΚΑΙ Νο4 (ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ
ΤΗΣ Νο2 ΑΠΟ ΧΟΥΝΗ-ΚΛΗΜΕΝΤΙ-ΚΑΙΣΑΡΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΧΟΥΝΗ-ΚΛΗΜΕΝΤΙ ΒΕΛΙΝΑ)»,
μόνον ως προς τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 5 αυτής.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής
18 . Έγκριση σύναψης και όρων 2ης τροποποίησης – παράτασης
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας
Πελοποννήσου με τίτλο: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΣΧΙΝΟ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης Χαρίλαος Βυτινιώτης
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
19 . Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 466/03-10-2019 προηγούμενης
απόφασης περί ορισμού υπαλλήλων για την υπογραφή επιταγών και χρηματικών
εντολών μεταφοράς των Περιφερειακών Ενοτήτων.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : Η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Μαργαρίτα Σπυριδάκου
-4-
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
20 . Έγκριση 7η τροποποίηση κατανομής πιστώσεων του έργου
2017ΕΠ52600006 “Βελτίωση – συντήρηση δρόμων Π.Ε. Αρκαδίας”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
21 . Έγκριση 19ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου
2014ΕΠ52600001 “Εργασίες συντήρησης επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε.
Αρκαδίας”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
22 . Έγκριση 7ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου
2018ΕΠ82600004 “Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία λόγω
του κυκλώνα ΖΟΡΜΠΑΣ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
23 . Έγκριση 10ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου
έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600008.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαντζούνης
24 . Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Ιδίων Πόρων ΠΕ
Αργολίδας έτους 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΝΤΖΟΣ