Πέμπτη
25
Απρίλιος
TOP

Ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στις λίστες του ΟΑΕΔ

Ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στις λίστες του ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με τα στοιχεία  του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε ποσοστό 52,70% είναι οι εγγεγραμμένα στο μητρώο του είναι ή και περισσότερο των 12 μηνών, ενώ το σύνολο των εγγεγραμμένων που δεν αναζητούν εργασία ανέρχεται σε 44.695 άτομα. Σε ποσοστό 7,21% πρόκειται για εποχικούς εργαζόμενους στον τουριστικό κλάδο.

Τα στοιχεία του ΟΑΕΔ

Α.  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

  1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Μάρτιο 2021, ανήλθε σε 1.086.533 άτομα. Από αυτά 572.645 (ποσοστό 52,70%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 513.888 (ποσοστό 47,30%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 397.113 (ποσοστό 36,55%) και οι  γυναίκες ανέρχονται σε 689.420  (ποσοστό 63,45%).
  1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Μάρτιο 2021, ανήλθε σε 44.695 άτομα. Οι άνδρες ανέρχονται σε 13.924 (ποσοστό 31,15%) και οι γυναίκες σε 30.771 (ποσοστό 68,85%).
  2. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[1], για τον μήνα Μάρτιο 2021, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 256.367 άτομα, από τα οποία οι 129.846 (ποσοστό 50,65%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 126.521 (ποσοστό 49,35%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 109.956 (ποσοστό 42,89%)  και οι γυναίκες σε 146.411  (ποσοστό 57,11%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 106.376  (ποσοστό 41,49%) είναι κοινοί, 3.361 (ποσοστό 1,31%) είναι οικοδόμοι, 126.521 (ποσοστό 49,35%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 18.491 (ποσοστό 7,21%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 1.511 (ποσοστό 0,59%) είναι εκπαιδευτικοί, και 107 (ποσοστό 0,04%) είναι λοιποί.

Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2021

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2021

ΜΑΡΤΙΟΣ

2021

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 1.147.791 1.131.228 -16.563 -1,44%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 228.665 256.367 27.702 12,11%

Γ: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΜΑΡΤΙΟ 2020

  ΜΑΡΤΙΟΣ

2020

ΜΑΡΤΙΟΣ

2021

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 1.131.646 1.131.228 -418 -0,04%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 184.252 256.367 72.115 39,14%

Δ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Άνδρες 397.113 36,55% 13.924 31,15% 109.956 42,89%
Γυναίκες 689.420 63,45% 30.771 68,85% 146.411 57,11%
Σύνολο

 

1.086.533 100,00% 44.695 100,00% 256.367 100,00%
  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
15-19  ετών 8.244 0,76% 9 0,02% 685 0,27%
20-24  ετών 68.926 6,34% 1.166 2,61% 17.245 6,73%
25-29 ετών 112.142 10,32% 1.858 4,16% 33.076 12,90%
30-44  ετών 387.346 35,65% 10.973 24,55% 104.498 40,76%
45-54 ετών 264.387 24,33% 10.532 23,56% 63.898 24,92%
55-64 ετών 198.675 18,29% 13.556 30,33% 33.880 13,22%
65 ετών και άνω 46.813 4,31% 6.601 14,77% 3.085 1,20%
Σύνολο

 

1.086.533 100,00% 44.695 100,00% 256.367 100,00%
  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Χωρίς εκπαίδευση

 

98.017 9,02% 7.202 16,11% 14.787 5,77%
Υποχρεωτική εκπαίδευση

(έως 3η Γυμνασίου)

309.458 28,48% 17.596 39,37% 73.584 28,70%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 511.950 47,12% 16.219 36,29% 128.726 50,21%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση 167.108 15,38% 3.678 8,23% 39.270 15,32%
Σύνολο

 

1.086.533 100,00% 44.695 100,00% 256.367 100,00%
  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Έλληνες Υπήκοοι

 

931.296 85,71% 38.310 85,71% 204.336 79,70%
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.599 2,63% 1.143 2,56% 11.181 4,36%
Υπήκοοι τρίτων χωρών 126.638 11,66% 5.242 11,73% 40.850 15,93%
Σύνολο

 

1.086.533 100,00% 44.695 100,00% 256.367 100,00%

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, βλ. www.oaed.gr  /Στατιστικά/Στατιστικά Στοιχεία.

[1] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.