Σάββατο
27
Φεβρουάριος
TOP

Παράταση ισχύος κατάστασης έκτακτης ανάγκης

Ύστερα από σχετικό αίτημα του Δήμου Καλαμάτας (από 4/4/2019), με Απόφασή του (ΑΔΑ: 7ΝΟΑ46ΜΚ6Π-ΘΩΤ), ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Ταφύλλης παρέτεινε την ισχύ της κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τις Τοπικές Κοινότητες Αλαγονίας, Αρτεμισίας, Νέδουσας, Λαδά, Πηγών και Καρβελίου μέχρι τις 29 Οκτωβρίου 2019.

Με άλλη του Απόφαση (Αρ. Πρωτ. 2988, 15/4/2019), ο κ. Ταφύλλης εξουσιοδότησε τον Περιφερειάρχη να παρατείνει την ισχύ της κατάστασης έκτακτης ανάγκης μέχρι 16 Οκτωβρίου 2019 για τις Τοπικές Κοινότητες Ελαιοχωρίου, Βέργας, Μικρής Μαντίνειας, Πολιανής, Αμφείας, για τη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας και για ολόκληρη τη Δημοτική Ενότητα Αρφαρών.
Η παράταση κρίθηκε αναγκαία για την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης ζημιών, που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα.