Κυριακή
25
Φεβρουάριος
TOP

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας τμήματος του Γυμνασίου Θουρίας

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177/τ. Α΄/15-09-2020) «Αρμοδιότητα οργάνων για προσωρινή αναστολή λειτουργίας τμημάτων και σχολικών μονάδων, δημόσιων και ιδιωτικών», τις έγγραφες ενημερώσεις των Δ/ντων σχολείων και τις γνωμοδοτήσεις της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Μεσσηνίας, αποφάσισε:

Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του τμήματος Α1 της Α τάξης του Γυμνασίου Θουρίας (Κωδικός: 3601070) από σήμερα 28/05/2021 έως και 06/06/2021, λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 σε μαθητή του συγκεκριμένου τμήματος του σχολείου.

Επίσης την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του τμήματος Β3 της Β τάξης του Γυμνασίου Παραλίας Καλαμάτας (Κωδικός: 3601050) από σήμερα 28/05/2021 έως και 06/06/2021, λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 σε μαθητή του συγκεκριμένου τμήματος του σχολείου.

Για όλες τις περιπτώσεις ο Δήμος έχει μεριμνήσει ώστε εξειδικευμένα συνεργεία να προχωρήσουν σε απολυμάνσεις.