Πέμπτη
25
Φεβρουάριος
TOP

Σε λειτουργία το έργο ηλεκτροδότησης της Τήλου

Ύστερα από τρία χρόνια προετοιμασίας, το πρωτοποριακό υβριδικό έργο για
την ηλεκτροδότηση της Τήλου μπαίνει ως τις αρχές Φεβρουαρίου το
αργότερο, σε δοκιμαστική λειτουργία. Στις 16 Ιανουαρίου έκλεισε και η
τελευταία εκκρεμότητα, που ήταν η υπογραφή της σύμβασης πώλησης της
ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ, Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών) και του
παραγωγού, που είναι ο όμιλος EUNICE Energy Group.