Σάββατο
24
Φεβρουάριος
TOP

19 περιφερειακοί σύμβουλοι ζητούν έκτακτη συνεδρίαση για την πλατεία των Φιλιατρών

19 περιφερειακοί σύμβουλοι ζητούν έκτακτη συνεδρίαση για την ανάκληση της παράτυπης απόφασης της οικονομικής επιτροπής για την πλατεία των Φιλιατρών.

Δελτίο Τύπου   9/2/2023

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΘΕΜΑ : «Ανάκληση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (17/1/2023)  για την τροποποίηση της Π.Σ.  του έργου Ανάπλαση πλατείας Φιλιατρών με προϋπολογισμό 3.286.000  ευρώ ,  στα πλαίσια  συμμόρφωσης της λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής και του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με την   απόφαση του ΣτΕ  και τον Νόμο».

Κύριε Πρόεδρε

Παρότι:1)  Με την 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ κρίθηκαν, οριστικά και αμετάκλητα, αντισυνταγματικές οι κυβερνητικές ρυθμίσεις που αφορούν:

α) στον τρόπο συγκρότησης των Οικονομικών Επιτροπών  των ΟΤΑ

β) στη μεταβίβαση σημαντικών αρμοδιοτήτων από τα Συμβούλια  στις Οικονομικές Επιτροπές.

Και γ) Κρίθηκαν όλες οι αποφάσεις των Οικονομικών Επιτροπών άκυρες μετά τις 2/12/2022

 1. Ψηφίστηκε στις 17/1/2023 Νόμος ο  οποίος ορίζει ότι όλες οι Προγραμματικές Συμβάσεις από τις 2/12/2022  και μετά πρέπει  να έρχονται προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Παρόλα αυτά   η Περιφερειακή Αρχή δεν συμμορφώνεται ούτε με την απόφαση του Σ.τ.Ε. ούτε με το Νόμο ούτε με τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου .

Συγκεκριμένα :  1. Στις 17/1/2023αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή με Αρ.  Απ.73  (ΑΔΑ 6ΨΨΨ7ΛΙ-479) την «τροποποίηση της Π.Σ.  του έργου Ανάπλαση πλατείας Φιλιατρών με προϋπολογισμό 3.286.000  ευρώ» χωρίς να φέρει το θέμα στη συνέχεια προς  έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο όπως ο Νόμος ορίζει.

 1. Στις 1/2/2023 σε σύσκεψη του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με διευθύνσεις Τεχνικών Έργων συζητήθηκε και η εξέλιξη στη διαδικασία των 4 έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” – σε Νεμέα στην Κορινθία, Λυγουριό στην Αργολίδα, Μαντίνειες και Φιλιατρά στη Μεσσηνία – με την επισήμανση ότι η δημοπράτησή τους θα πρέπει να έχει γίνει πριν από το Πάσχα.

Τονίζουμε ότι  το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχει εγκρίνει το έργο της ανάπλασης πλατείας Φιλιατρών και κυρίως τη  μελέτη την έχει απορρίψει δυο φορές το Υπουργείο Πολιτισμού  και  νέα μελέτη δεν έχει  εγκριθεί .

Επιπλέον τονίζουμε ότι επειδή οι προγενέστερες αποφάσεις των οικονομικών επιτροπών (Δήμου Τριφυλίας – περιφέρειας Πελοποννήσου) αναφέρονταν ρητά στη μελέτη που ακυρώθηκε δις από την Υπηρεσία νεότερων μνημείων , παύουν να έχουν ισχύ. Εν προκειμένω, εφόσον μεσολάβησε η απόφαση του ΣτΕ εκ της οποίας προέκυψε αλλαγή στη νομολογία, πλέον τις προγραμματικές συμβάσεις εγκρίνει το ΠεΣυ. Συνεπώς η τελευταία απόφαση (Αρ . Απ. 73 ) της οικονομικής επιτροπής Πελοποννήσου είναι Άκυρη.

Επειδή όμως διαπιστώσαμε ότι συνεχίζει  να λειτουργεί αγνοώντας προκλητικά την όχι  μόνο σημαντική αυτή απόφαση του ΣτΕ  και τις αποφάσεις του ΠΕΣΥΠ αλλά αγνοείται προκλητικά και το  Νόμο και το Υπουργείο Πολιτισμού ζητάμε οι κάτωθι    Περιφερειακοί Σύμβουλοι με τις υπογραφές μας  τη σύγκλιση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με βάση με βάση το άρθρο 167 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει με την εγκύκλιο της 20 Αυγούστου 2019 του Υπουργείου Εσωτερικών μετά από 6 ημέρες όπως ακριβώς ορίζει ο νόμος, για να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση του Πε. Συ. Π. για το θέμα : «Ανάκληση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (17/1/2023 με Αρ.  Απ.73  και ΑΔΑ 6ΨΨΨ7ΛΙ-479))  για την τροποποίηση της Π.Σ.  του έργου Ανάπλαση πλατείας Φιλιατρών με προϋπολογισμό 3.286.000  ευρώ ,  στα πλαίσια  συμμόρφωσης της λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής και του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με την   απόφαση του ΣτΕ  και τον Νόμο».

Οι προτείνοντες και υπογράφοντες

Περιφερειακοί Σύμβουλοι

 1. Πετράκος Αθανάσιος
 2. Δρούγκας Δημοσθένης
 3. Λυμπεροπούλου Δήμητρα
 4. Κάτσαρης Παναγιώτης
 5. Δέδες Γεώργιος
 6. Μιχαήλ Μιχάλης
 7. Δημητρακοπούλου Ευγενία
 8. Καρούζος Χρήστος
 9. Καρσιώτης Χρήστος
 10. Μποζίκης Αναστάσιος
 11. Πουλοκέφαλος Γεώργιος
 12. Σπυριδάκου Μαργαρίτα
 13. Ρουμελιώτης Γεώργιος
 14. Πετρίτσης Γεώργιος
 15. Νικολάκου Κωνσταντίνα
 16. Μπούζα – Κωνσταντέλου Αντωνία
 17. Γκούνης Απόστολος
 18. Γόντικας Νικόλαος
 19. Κελάρης Ιωάννης