Πέμπτη
25
Απρίλιος
TOP

Αναστέλεται η αποχή των δικηγόρων από τις υποθέσεις Νομικής Βοήθειας -Συνεχίζεται για τις ποινικές δίκες α’ βαθμού

Την αναστολή της αποχής από 15-2-2023 μέχρι 31-3-2023 από το σύνολο των υποθέσεων που υπάγονται στο καθεστώς της Νομικής Βοήθειας ανακοίνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας. Στον αντίποδα συνεχίζεται η αποχή από τις ποινικές δίκες α’ βαθμού όπου εκδικάζεται μεταξύ άλλων αδίκημα προβλεπόμενο εκ της διατάξεως του άρθρου 187 ΠΚ.

 Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.Κ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας κατά την έκτακτη συνεδρίασή του την 10-2-2023, λαμβανομένων υπ’ όψιν όσων ειπώθηκαν διαρκούσης της τελευταίας συνεδρίασης της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στις 28/01/2023 στην Αθήνα και την από 8/2/2023 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων, αποφάσισε ομόφωνα:

(α) την αναστολή της αποχής από υποθέσεις νομικής βοήθειας και τη μη έκδοση γραμματίων προκαταβολής και ενσήμων σε όλες τις υποθέσεις Νομικής Βοήθειας από την Τετάρτη 15.2.2023 μέχρι 31.3.2023, οπότε και θα επανεξετασθεί η θέση του δικηγορικού σώματος ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης των προβλεπόμενων στις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 5016/2023 που αφορά στην εκκαθάριση και καταβολή των αποζημιώσεων σε υποθέσεις Νομικής Βοήθειας, από το ΤΑΧΔΙΚ και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η διάταξη αυτή προβλέπει την εντός διμήνου καταβολή του 80% των οφειλομένων (έως 31.12.2022) αποζημιώσεων, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, με άμεση πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων, καθώς και την καταβολή του συνόλου των νομίμων κρατήσεων (δηλ. τις εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ, ποσό το οποίο θα συμψηφιστεί με τις ασφαλιστικές εισφορές έτους 2023, ή θα επιστραφεί ως πιστωτικό υπόλοιπο σε περίπτωση που υπερκαλύπτεται το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών).

Σε περίπτωση που η διαδικασία δεν έχει προωθηθεί ουσιαστικά θα αποφασιστεί η άρση της ανωτέρω αναστολής.

(β) την παράταση μέχρι την 30-6-2023 της αποχής από τις ποινικές δίκες πρώτου βαθμού για πράξεις πλημμεληματικού ή/και κακουργηματικού χαρακτήρα, εφόσον εκδικάζεται αδίκημα προβλεπόμενο κατ’ άρθρο 187 ΠΚ (είτε αυτοτελώς είτε από κοινού με άλλα αδικήματα), με την εξαίρεση των υποθέσεων που τελούν υπό παραγραφή (ήτοι για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί 6ετία σε α΄ βαθμό) ή συμπληρώνεται το ανώτατο όριο κράτησης, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή του στην μέχρι σήμερα στάση της Πολιτείας να μην αποσύρει την όλως αιφνιδιαστικώς ψηφισθείσα με τροπολογία και κατά παράβαση των κανόνων καλής νομοθέτησης -δίχως οιαδήποτε προηγούμενη διαβούλευση καθώς και την απαιτούμενη προσήκουσα επιστημονική και κοινοβουλευτική επεξεργασία- διάταξη της παρ.6 του άρθρου 187 ΠΚ περί εγκληματικής οργάνωσης, με την οποία καταλύεται το τεκμήριο αθωότητας του κατηγορουμένου, αμφισβητείται και περιορίζεται η δικαιοδοτική κρίση του δικαστή, παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας και αυστηροποιείται απαραδέκτως η ποινική μεταχείριση του δράστη ακόμη και σε ήσσονος σημασίας πράξεις,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ)                             (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ)