Κυριακή
21
Απρίλιος
TOP

Αναβολή της προανάρτησης του Κτηματολογίου για την Τριφυλία ζητά ο Περικλής Μαντάς

Την αναβολή της προανάρτησης του Κτηματολογίου για την περιοχή της Τριφυλίας, ζήτησε με ερώτησή του ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, μετά από τα σημαντικά λάθη που διαπιστώθηκαν σε μεγάλο αριθμό περιπτώσεων και τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια που υφίστανται για τη διόρθωσή τους, επιβαρύνοντας άδικα και δυσανάλογα τους θιγόμενους πολίτες και επαγγελματίες της περιοχής.

Όπως αναφέρεται στην ερώτησή του κ. Μαντά, στις 23 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η προανάρτηση για το Κτηματολόγιο στον Νομό Μεσσηνίας, στην οποία περιλαμβάνεται και η περιοχή της Τριφυλίας, ενώ βάσει διαδικασίας δίνεται προθεσμία 45 ημερών για την υποβολή ενστάσεων, σε περίπτωση διαπίστωσης οποιουδήποτε σφάλματος. Σύμφωνα όμως με τον βουλευτή και κατόπιν συστηματικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες από τον Σύλλογο Μηχανικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Τριφυλίας και τον Δικηγορικό Σύλλογο Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας, «προκύπτει ότι όσον αφορά στα όρια των γεωτεμαχίων, υπάρχει πολύ μεγάλη αστοχία της τάξης του 90%, ενώ διαπιστώνονται και λάθη σε άλλα στοιχεία, σε μικρότερο όμως βαθμό».

Κατά τον κ. Μαντά, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι πολίτες «έχουν υποβάλει εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα, τα οποία έχουν συνταχθεί από μηχανικούς κατόπιν επίγειων μετρήσεων συντεταγμένων», πληρώνοντας ταυτόχρονα το σχετικό κόστος για την υπηρεσία. Παρά το γεγονός ότι για την επεξεργασία και τελική καταχώριση υπάρχει σχετική αρμοδιότητα και υποχρέωση από ανάδοχο φορέα βάσει σύμβασης με το Κτηματολόγιο, «εκ του αποτελέσματος προκύπτει ότι οι προαναρτήσεις του Αυγούστου βασίστηκαν αποκλειστικά και μόνο σε αρχικές καταχωρίσεις», χωρίς να ληφθούν υπόψη όσα υπέβαλαν με τις δηλώσεις τους οι πολίτες. Προκειμένου να υπάρξουν οι απαραίτητες διορθώσεις, προβλέπεται μια χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία που επιβαρύνει επιπλέον τους πολίτες, ενώ υπάρχει κίνδυνος οι αναρτήσεις να καταστούν οριστικές και να απαιτηθεί δικαστική διαδικασία για την αναθεώρησή τους.

Σύμφωνα με τον βουλευτή Μεσσηνίας, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι καθ’ όλα άδικη για τους πολίτες και επαγγελματίες της Τριφυλίας, οι οποίοι «κινδυνεύουν άθελά τους να βρεθούν αντιμέτωποι με ένα σημαντικό γραφειοκρατικό πρόβλημα» και «επωμίζονται άδικα το οικονομικό κόστος της συστηματικής υποβολής ενστάσεων» για ορθές πληροφορίες που έχουν ήδη αποστείλει. Παράλληλα σημειώνει ότι «είναι σχεδόν αδύνατο να κατατεθούν ενστάσεις εντός 45 ημερών για διαδικασίες που χρειάστηκε περίπου 1,5 έτος για να ολοκληρωθούν» και ζητά την «αναβολή της διαδικασίας προανάρτησης για την περιοχή της Τριφυλίας», τη «διόρθωση της κτηματολογικής βάσης» από την ανάδοχο εταιρεία και την «εκ νέου εκκίνηση της διαδικασίας προανάρτησης με τα διορθωμένα πλέον στοιχεία».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Αθήνα, 03/09/2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη,

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα

Θέμα: «Αναβολή προανάρτησης Κτηματολογίου στη Τριφυλία Μεσσηνίας»

Αξιότιμοι κύριοι υπουργοί,

Είναι γνωστό πως το Κτηματολόγιο αποτελεί το πλέον σύγχρονο, ασφαλή και ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής και διασφάλισης των δικαιωμάτων των πολιτών επί της ακίνητης περιουσίας τους. Παρά τις συστηματικές προσπάθειες που καταβάλλονται τόσο από την ελληνική κυβέρνηση, όσο και από το Ελληνικό Κτηματολόγιο, ώστε να πραγματοποιηθεί πλήρης και ορθή ενημέρωση των κτηματολογικών χαρτών με πραγματικά και ακριβή στοιχεία, σε αρκετές περιπτώσεις η διαδικασία μπορεί να γίνει μακρά και επίπονη, εισάγοντας αχρείαστη ταλαιπωρία στους πολίτες.

Στις 23 Αυγούστου 2021 πραγματοποιήθηκε η προανάρτηση για το Κτηματολόγιο στον Νομό Μεσσηνίας, στην οποία περιλαμβάνεται και η περιοχή της Τριφυλίας. Με βάση τη διαδικασία που προβλέφθηκε, κάθε πολίτης που διαθέτει δικαίωμα επί ακίνητης περιουσίας στην περιοχή, θα πρέπει να προβεί σε έλεγχο της καταχώρισης που τον αφορά. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιουδήποτε σφάλματος, ανακρίβειας ή λάθους, δίνεται προθεσμία 45 ημερών, προκειμένου να κατατεθεί η σχετική ένσταση.

Κατόπιν συστηματικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες από τον Σύλλογο Μηχανικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Τριφυλίας και τον Δικηγορικό Σύλλογο Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας για δηλώσεις που υπέβαλλαν οι ίδιοι εκ μέρους πολιτών, προκύπτει ότι όσον αφορά στα όρια των γεωτεμαχίων, υπάρχει πολύ μεγάλη αστοχία της τάξης του 90%, ενώ διαπιστώνονται και λάθη σε άλλα στοιχεία, σε μικρότερο όμως βαθμό. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι πολίτες και οι σύλλογοι έχουν υποβάλει εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα, τα οποία έχουν συνταχθεί από μηχανικούς κατόπιν επίγειων μετρήσεων συντεταγμένων, ενώ αντίστοιχα έχουν καταβάλει και το ανάλογο αντίτιμο πληρώνοντας το σχετικό κόστος για την υπηρεσία.

Είναι επίσης γνωστό ότι η επεξεργασία και τελική καταχώριση των ορίων που υποβλήθηκαν αποτελεί αρμοδιότητα ανάδοχου φορέα, επιφορτισμένου με αυτή τη συμβατική υποχρέωση προς το Κτηματολόγιο. Εκ του αποτελέσματος όμως προκύπτει ότι οι προαναρτήσεις του Αυγούστου βασίστηκαν αποκλειστικά και μόνο στις αρχικές και μόνο καταχωρίσεις, χωρίς να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες τροποποιήσεις από τον ανάδοχο βάσει των δηλώσεων που υποβλήθηκαν.

Προκειμένου να υπάρξει εκ νέου διόρθωση των στοιχείων και των ορίων των ακινήτων, για κάθε μία περίπτωση θα πρέπει να υποβληθεί ένσταση, με πληρωμή του ανάλογου παραβόλου και σχετική τεκμηρίωση της διόρθωσης από μηχανικό. Κατόπιν θα χρειαστεί να συγκροτηθεί η αντίστοιχη επιτροπή ενστάσεων, να εξετάσει κάθε περίπτωση και να αποφανθεί σε μελλοντικό χρόνο, ενώ σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης υπάρχει ο κίνδυνος οι αναρτήσεις να καταστούν οριστικές και να απαιτηθεί δικαστική διαδικασία για την αναθεώρηση και διόρθωση των εγγραφών.

Με βάση τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι πολλοί πολίτες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Τριφυλίας, παρά τη δική τους έγκαιρη και υπεύθυνη δραστηριοποίηση προκειμένου να υπάρξει ορθή αποτύπωση των κτηματολογικών χαρτών, κινδυνεύουν άθελά τους να βρεθούν αντιμέτωποι με ένα σημαντικό γραφειοκρατικό πρόβλημα, που θέτει σε κίνδυνο τα δικαιώματά τους επί ακίνητων περιουσιών. Ταυτόχρονα επωμίζονται άδικα το οικονομικό κόστος συστηματικής υποβολής ενστάσεων, χωρίς μέχρι τώρα να έχει διασφαλιστεί ότι η τελική κατάρτιση των κτηματολογικών χαρτών θα είναι ακριβής και ολοκληρωμένη. Τέλος είναι ξεκάθαρο ότι η υφιστάμενη διαδικασία ενστάσεων δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με επάρκεια το πρόβλημα που έχει ανακύψει, δεδομένου ότι είναι σχεδόν αδύνατο να κατατεθούν ενστάσεις εντός 45 ημερών για διαδικασίες που χρειάστηκε περίπου 1,5 έτος για να ολοκληρωθούν και για τις οποίες οι πολίτες έχουν ήδη υποβάλλει ορθές αιτήσεις και με ακριβείς και πλήρεις κτηματολογικές και τοπογραφικές πληροφορίες.

Κατόπιν των ανωτέρω καθίσταται σχεδόν μονόδρομος η αναβολή της διαδικασίας προανάρτησης για την περιοχή της Τριφυλίας, ο ενδελεχής έλεγχος των δηλώσεων που έχουν ήδη υποβληθεί, η διόρθωση της κτηματολογικής βάσης με τα όρια που αποτυπώνονται στα τοπογραφικά διαγράμματα που κατατέθηκαν από τους πολίτες και μετά η εκ νέου εκκίνηση της διαδικασίας προανάρτησης με τα διορθωμένα πλέον στοιχεία.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

  1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η κυβέρνηση, ώστε να υπάρξει ορθή αποτύπωση των κτηματολογικών χαρτών, χωρίς περαιτέρω ταλαιπωρία για τους πολίτες;
  2. Εξετάζει η κυβέρνηση την αναβολή της διαδικασίας προανάρτησης για την περιοχή της Τριφυλίας, προκειμένου να υπάρξουν οι απαραίτητες διορθώσεις στην κτηματολογική βάση;
  1. Με ποιους τρόπους σχεδιάζει η κυβέρνηση να βελτιώσει τις σχετικές διαδικασίες κτηματογράφησης, ώστε να αντιμετωπισθούν γρήγορα και αποτελεσματικά αντίστοιχα φαινόμενα λανθασμένων καταχωρίσεων, προς όφελος και διασφάλιση των πολιτών;

Ο ερωτών βουλευτής

Περικλής Π. Μαντάς

Βουλευτής Μεσσηνίας