Πέμπτη
25
Απρίλιος
TOP

Άνδρες το 84,4% του εργατικού δυναμικού με εκπαίδευση στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών

Γένους αρσενικού παραμένει το εργατικό δυναμικό στην Ευρώπη, που διαθέτει εκπαίδευση στις ΤΠΕ. Για την ακρίβεια, το 84,4% των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με εκπαιδευτικό υπόβαθρο στις ΤΠΕ, ήταν άνδρες το 2022.

Συνολικά, η Ε.Ε. διαθέτει (στοιχεία 2022), 3 εκατ. εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στις ΤΠΕ, 6,7% περισσότεροι από το 2021, όταν το αντίστοιχο μέγεθος ήταν 2,8 εκατομμύρια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Eurostat, οι άνδρες αντιπροσώπευαν το 84,4% (2,5 εκατομμύρια) μεταξύ των εργαζομένων με μορφωτικό υπόβαθρο ΤΠΕ, καταγράφοντας αύξηση κατά 7,1% από το προηγούμενο έτος (2,4 εκατομμύρια το 2021).

Οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το 15,6% (463.100 άτομα) των απασχολουμένων με εκπαιδευτικό υπόβαθρο στις ΤΠΕ, που αντιστοιχεί σε αύξηση 4,4% έναντι του 2021 (443.400 άτομα).

Εξετάζοντας τα μέλη της Ε.Ε., η Σλοβενία (93,0%), η Λετονία (91,0%), η Πολωνία (90,3%), η Τσεχία (89,9%), το Βέλγιο (88,7%) και η Σλοβακία (88,5%) είχαν τα υψηλότερα ποσοστά ανδρών στο σύνολο των εργαζομένων με εκπαίδευση ΤΠΕ.

Όσον αφορά τις γυναίκες, που εργάζονται και έχουν λάβει εκπαίδευση στις ΤΠΕ, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (31,5%), στη Δανία (31,3%), στην Κύπρο (30,2%) και στη Ρουμανία (29,9%).

ict_workers1

Δυναμική η συμμετοχή των νέων

Οι νέοι εργαζόμενοι με εκπαίδευση στις ΤΠΕ αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, περισσότερα από τα δύο τρίτα (67,8%) των απασχολούμενων ατόμων με εκπαίδευση στις ΤΠΕ ήταν μεταξύ 15 και 34 ετών το 2022 και το 32,2% ήταν μεταξύ 35 και 74 ετών.

Οι νέοι ηλικίας 15 έως 34 ετών αποτελούν την πλειονότητα των ατόμων με εκπαίδευση στις ΤΠΕ στην απασχόληση σχεδόν σε όλα τα μέλη της Ε.Ε. Τα υψηλότερα, πάντως, ποσοστά εντοπίζονται στη Σλοβακία (83,8%), τη Ρουμανία (82,4%), την Κροατία (79,3%), τη Μάλτα (78,4%) ), την Ουγγαρία, την Πολωνία (και οι δύο 76,7%) και στην Πορτογαλία (76,1%).

Τα υψηλότερα ποσοστά των ατόμων ηλικίας 35 έως 74 ετών με εκπαίδευση ΤΠΕ στην Ε.Ε., σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Eurostat, ήταν στη Φινλανδία (47,4%), στην Ιρλανδία (43,7%) και στη Βουλγαρία (40,4%).

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που κάνει η Eurostat, άτομα με εκπαίδευση στις ΤΠΕ θεωρούνται όσοι έχουν αποκτήσει τυπικά προσόντα στο ανώτερο δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο επίπεδο στα πεδία: χρήση υπολογιστή, σχεδιασμός και διαχείριση βάσεων δεδομένων και δικτύων, ανάπτυξη και ανάλυση λογισμικού και εφαρμογών, καθώς και σε διεπιστημονικά προγράμματα που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

ict_workers2

πηγη sepe.gr