Παρασκευή
1
Μάρτιος
TOP

Άσκηση καταπολέμησης ρύπανσης στο λιμάνι της Πύλου

Την Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2023 διενεργήθηκε στoν Λιμένα Πύλου γενική άσκηση καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός ετοιμότητας των εμπλεκομένων φορέων, αλλά και η αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά τις επιμέρους λειτουργίες του Τοπικού Σχεδίου Καταπολέμησης Ρύπανσης της Υπηρεσίας (Local Contingency Plan), στους τομείς της ενεργοποίησης του, στη λήψη των αποφάσεων, στην επιχείρηση καταπολέμησης, στη συντήρηση του εξοπλισμού, κλπ.

Στην άσκηση έλαβαν μέρος ο Δήμος Πύλου- Νέστορος, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύλου, το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πύλου. Η άσκηση διεξήχθη σύμφωνα με το καταρτισθέν σενάριο και τα αποτελέσματα αυτής κρίνονται ικανοποιητικά. Όποια προβλήματα παρουσιάστηκαν επισημάνθηκαν στους συμμετέχοντες φορείς με σκοπό την ενημέρωσή τους. Κατά τη διεξαγωγή της άσκησης έγινε ενημέρωση – εκπαίδευση του προσωπικού του Λ.Σ στα θέματα χειρισμού του εξοπλισμού και των μέσων απορρύπανσης.