Παρασκευή
24
Μάιος
TOP

Αυτοί είναι οι κλάδοι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εύρεσης εργαζομένων

Θετικές προοπτικές για περαιτέρω αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση του ποσοστού ανεργίας τα επόμενα έτη, προβλέπει η έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ δεν κρύβει την ανησυχία του για τη δυσκολία κάλυψης των θέσεων εργασίας στους τομείς των κατασκευών, του τουρισμού, της μεταποίησης και στον πρωτογενή τομέα.

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του κ. Γ. Στουρνάρα στην εντεινόμενη στενότητα των επιχειρήσεων, οι οποίες δυσκολεύονται να προσλάβουν προσωπικό σύμφωνα με τις ανάγκες τους, παρά τη σημαντική αύξηση των μισθών το 2023.

Παρά ταύτα, η έκθεση σημειώνει ότι η αγορά εργασίας συνέχισε να βελτιώνεται κατά το 2023, αλλά με πιο ήπιους ρυθμούς. Η συνολική απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,3%, ενώ το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε 11,1% το 2023 από 12,4% το 2022.

Με την υποχώρηση της ανεργίας, η αγορά εργασίας συνεχίζει να παρουσιάζει μεγαλύτερη στενότητα, όπως φαίνεται από τη σημαντική ετήσια ποσοστιαία αύξηση των κενών θέσεων εργασίας το 2023 κατά 62,6%», σημειώνει η έκθεση.

Η μισθωτή απασχόληση, σύμφωνα με το ισοζύγιο ροών απασχόλησης του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, αυξήθηκε σημαντικά, προσεγγίζοντας τα προ πανδημίας επίπεδα. Εντούτοις, οι προκλήσεις στην αγορά εργασίας αυξάνονται, καθώς η μείωση του ποσοστού ανεργίας καθιστά πιο δύσκολη την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας, ιδίως στους τομείς των κατασκευών, του τουρισμού, της μεταποίησης και στον πρωτογενή τομέα.

Ειδικότερα, το 2023 οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας που αντιμετωπίζουν στενότητα για την κάλυψη θέσεων εργασίας είναι: οι κατασκευές (ποσοστό κενών θέσεων 2,6%), η μεταποίηση (1,8%), το εμπόριο (1,7%), τα καταλύματα (4,3%), οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (4,0%), καθώς και η διαχείριση ακίνητης περιουσίας (1,7%) σημείωσαν τα υψηλότερα ποσοστά στενότητας.

Αντίθετα, οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες και η εκπαίδευση κατέγραψαν τα χαμηλότερα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας, παρουσιάζοντας ωστόσο ήπιες αυξήσεις έναντι του 2022.

Η απασχόληση και ανεργία

Η αύξηση της απασχόλησης σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ κυμάνθηκε σε επίπεδα υψηλότερα έναντι του προηγούμενου έτους.

Πιο συγκεκριμένα, το 2023 δημιουργήθηκαν 116.649 νέες θέσεις εργασίας, έναντι 72.847 το 2022, ενώ το αυξημένο θετικό ισοζύγιο οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση των προσλήψεων (10,4%), με τη μεγαλύτερη συμβολή να προέρχεται από τον τομέα του τουρισμού. Οι προσλήψεις πλήρους απασχόλησης (51,4% του συνόλου των προσλήψεων, έναντι 51,1% το 2022) είναι κατά τι υψηλότερες έναντι των ευέλικτων μορφών απασχόλησης.

Κατά κλάδο παραγωγής η αύξηση της απασχόλησης κατανέμεται ως εξής: στη γεωργία (4,2%), στη μεταποίηση (1,0%), στις κατασκευές (11,6%), στις δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας (7,5%), στη μεταφορά και αποθήκευση (9,9%), καθώς και στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (13,6%).

Αντίθετα, μεγάλη μείωση των απασχολουμένων παρατηρήθηκε στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, αντιστρέφοντας τη θετική εικόνα που είχε σημειωθεί το 2022 και συντελώντας στην πτώση του μεριδίου του κλάδου αυτού στη συνολική απασχόληση.

Το ποσοστό ανεργίας το 2023 αποκλιμακώθηκε σε 11,1%. Υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας παρατηρήθηκε τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, αν και το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (14,3%) παρέμεινε σημαντικά υψηλότερο από αυτό των ανδρών (8,5%). Παράλληλα, μειώθηκαν το ποσοστό ανεργίας των νέων ηλικίας 20-29 ετών και το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας σε 21,1% και 6,2% αντίστοιχα.

Πηγή: www.in.gr