Πέμπτη
8
Δεκέμβριος
TOP

ΔΑΟΚ ΛΑΚΩΝΙΑΣ: Βασική προτεραιότητα η τήρηση της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας

Η ΔΑΟΚ Λακωνία ενημερώνει σχετικά με την τήρηση της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας από τους επαγγελματίες/υπεύθυνους επιχειρήσεων και άλλων προσώπων που ασχολούνται με δραστηριότητες που αφορούν φυτά, φυτικά προϊόντα και αντικείμενα ικανά να μεταδώσουν επιβλαβείς οργανισμούς η οποία όπως επισημαίνεται αποτελεί μέγιστη ανάγκη και προτεραιότητα.

Η μη τήρηση της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας θέτει σε κίνδυνο το φυτικό κεφάλαιο καθώς αυξάνεται η πιθανότητα εισαγωγής, εγκατάστασης και εξάπλωσης παθογόνων με τεράστιες επιπτώσεις στην πρωτογενή παραγωγή, πλήττει τις εξαγωγές της Χώρας και συνεπάγεται νομικές κυρώσεις.

Ειδικότερα για την καλλιέργεια της πατάτας, οι παραγωγοί κονδύλων τόσο για φύτευση όσο και για φαγητό, υπόκεινται σε καθεστώς συστηματικών φυτοϋγειονομικών ελέγχων και απαιτείται να εγγράφονται στο φυτοϋγειονομικό Μητρώο του άρθρου 65 του Καν.(ΕΕ) 2016/2031 και να τηρούν τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα άρθρα 14 & 69 του ιδίου Κανονισμού. Οι παραγωγοί της καλλιέργειας αυτής υποχρεούνται να χρησιμοποιούν πατατόσπορο που να πληροί τις προϋποθέσεις των Παραρτημάτων IV, V και VIII του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072. Τέτοιος είναι ο πιστοποιημένος πατατόσπορος που φέρει ετικέτα πιστοποίησης και φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.

Στην περίπτωση χρήσης ιδιοπαραγόμενου πατατόσπορου (ο παραγωγός παράγει κονδύλους πατάτας για φαγητό ή βιομηχανική χρήση, από τους οποίους ένα μέρος προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για φύτευση από τον ίδιο και μόνο), πρέπει ο ιδιοπαραγόμενος πατατόσπορος να πληροί τις προϋποθέσεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072, για τη διασφάλιση της φυτοϋγείας της καλλιέργειας και την αποφυγή διασποράς επιβλαβών οργανισμών καραντίνας.

Οι παραγωγοί που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν την επόμενη καλλιεργητική περίοδο ιδιοπαραγόμενο πατατόσπορο πρέπει κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κάθε φορά καλλιέργειας και πριν τη συγκομιδή να υποβάλλουν αίτηση χρήσης ιδιοπαραγόμενου πατατόσπορου στην Υπηρεσία μας, ώστε να ελέγχεται η φυτοϋγεία του ιδιοπαραγόμενου πατατόσπορου.

Παρακαλούμε όλους τους παραγωγούς κονδύλων πατάτας για την εγγραφή τους στο μητρώο και την εφαρμογή όλων των ανωτέρω. Υπενθυμίζουμε την υποχρέωση εγγραφής στο επίσημο μητρώο και όλων όσων εμπλέκονται στην αλυσίδα εισαγωγής και διακίνησης πατάτας (έμποροι, συσκευαστές). Για την εγγραφή στο μητρώο και για αίτηση χρήσης ιδιοπαραγόμενου πατατόσπορου να απευθύνεστε στο Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Υπηρεσίας μας στα τηλέφωνα 2731363328-333.