Τρίτη
16
Αύγουστος
TOP

ΔΑΟΚ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Tag

Η ΔΑΟΚ Λακωνία ενημερώνει σχετικά με την τήρηση της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας από τους επαγγελματίες/υπεύθυνους επιχειρήσεων και άλλων προσώπων που ασχολούνται με δραστηριότητες που αφορούν φυτά, φυτικά προϊόντα και αντικείμενα ικανά να μεταδώσουν επιβλαβείς οργανισμούς η οποία όπως επισημαίνεται αποτελεί μέγιστη

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Λακωνίας ενημερώνει τους μελισσοκόμους ότι για τη συμμετοχή τους στο Εθνικό Μελισσοκομικό Πρόγραμμα έτους 2022-Υλοποίηση δράσεων: α) 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (αντικατάσταση κυψελών και προμήθεια μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών) και β) 3.2 «Οικονομική

Λόγω εμφάνιση κρούσματος του ιού του Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου σε περιοχή  του Δήμου Σπάρτης, το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ Λακωνίας παρέχει οδηγίες και συμβουλές προς τους κτηνοτρόφους. Τι πρέπει να προσέξουν. Ο Καταρροϊκός πυρετός είναι σοβαρό νόσημα που οφείλεται σε