Κυριακή
21
Απρίλιος
TOP

Δείτε live στις 19:00 στο BEST HYBRID 1 την συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου Καλαμάτας

Συνεδριάζει σήμερα στις 7 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, στην «Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο, Αριστομένους 28. Την 3η/2024  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας όπου μετά την καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας, θα ακολουθήσει συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων, μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά από το ψηφιακό κανάλι της τηλεόρασης Best, στο Best Hybrid 1.

Α.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
1. Απονομή των βραβείων  ¨Έπαινος Ν. Πολίτη ̈ . (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
2. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Καλαμάτας στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Πελοποννήσου. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
3. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Καλαμάτας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
4. Εκλογή νέου αντιπροσώπου του Δήμου Καλαμάτας, από την πλευρά της πλειοψηφίας, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης και Κοινοτήτων περιοχής Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
5. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καλαμάτας, μετά του αναπληρωτή του, στο Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ». (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
6. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Καλαμάτας, μετά των αναπληρωτών τους, σε επιτροπές του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
7. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καλαμάτας, μετά του αναπληρωτή του, στην επιτροπή «περί εγκατάστασης εκδιδομένων προσώπων με αμοιβή», σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 2734/99 . (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
8. Ορισμός  μελών  Δημοτικής  Επιτροπής Παιδείας Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)
9. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων, για το έτος 2024. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)
10. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2024. (Εισηγήτρια: κα Κουμάντου Παναγιώτα  (Πιπίνα))
11. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου Καλαμάτας σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81, για το έτος 2024. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)
12. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών – προμηθειών που διενεργούνται από τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών έτους 2024. (Εισηγητής: κ. Μπάκας Ιωάννης)
13. Επί του πρακτικού της 9ης/2023 συνεδρίασης της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς  Σταθμούς Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Σκοπετέας Αναστάσιος)
14. Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 379/2023 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας που αφορά στη συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής της έκπτωτης εργολαβίας του έργου  «Ανάπλαση δημοτικών οδών στην τοπική κοινότητα Αρτεμίσιας Δ.Ε. Καλαμάτας – Π.Ε. Μεσσηνίας» και εκ νέου συγκρότησή της. (Εισηγητής: κ. Κουτραφούρης Βασίλειος)
15. Περί ορισμού ή όχι εταίρου Τεχνικού ως μέλους της επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών και παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Κατασκευή Υπαίθριου Πάρκου Ελιάς». (Εισηγητής: κ. Κουτραφούρης Βασίλειος)
Β.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
16. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.), οικον. έτους 2024, Δήμου Καλαμάτας και Νομικών του Προσώπων.  (Εισηγήτρια: κα Κουμάντου Παναγιώτα  (Πιπίνα))
17. Καθορισμός επιχορήγησης, οικονομικού έτους 2024, Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας ¨Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή¨.  (Εισηγήτρια: κα Κουμάντου Παναγιώτα  (Πιπίνα))
18. Έγκριση πρακτικών επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγήτρια: κα Κουμάντου Παναγιώτα  (Πιπίνα))
19. Ορισμός υπευθύνων των λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος, των λογαριασμών για τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων και των λογαριασμών σε όλες τις Εμπορικές Τράπεζες. (Εισηγήτρια: κα Κουμάντου Παναγιώτα  (Πιπίνα))
Γ.  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ
20. Έγκριση διευθέτησης κυκλοφορίας – σήμανσης εκτελούμενων εργασιών σε τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Καλαμάτας». (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας)
Δ. ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  
21. Έγκριση των υπ’ αριθμ. 88/2023 και 89/2023 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Καλαμάτας, οι οποίες αφορούν στην έγκριση του ισολογισμού οικον. ετών 2015 και 2016, αντίστοιχα, του νομικού προσώπου.  (Εισηγήτρια: κα Κουμάντου Παναγιώτα  (Πιπίνα))  
22. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 91/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αφορά στην έγκριση του απολογισμού, οικον. έτους 2022, του νομικού προσώπου.  (Εισηγήτρια: κα Κουμάντου Παναγιώτα  (Πιπίνα))  
23. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 227/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, η οποία αφορά στην έγκριση της τακτοποιητικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2023, του νομικού προσώπου.   (Εισηγήτρια: κα Εξηνταβελώνη Χριστοφόρου Λυδία)  
24. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 11/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας ¨Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή¨, η οποία αφορά στην έγκριση του οικονομικού απολογισμού, οικον. έτους 2022, του νομικού προσώπου. (Εισηγήτρια: κα Κουμάντου Παναγιώτα  (Πιπίνα))  
25. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 12/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας ¨Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή¨, η οποία αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού,  οικον. έτους 2024, του νομικού προσώπου.   (Εισηγήτρια: κα Κουμάντου Παναγιώτα  (Πιπίνα))  
26. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 16/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κτηματικής Καλαμάτας Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας «ΔΙΟΚΛΗΣ ΑΕ», η οποία αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2024, της εταιρείας. (Εισηγητής: κ. Παπαδάκης Κωνσταντίνος)  
27. Έγκριση της σε ορθή επανάληψη υπ΄ αριθμ. 151/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨, η οποία αφορά στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022  της επιχείρησης. (Εισηγητής: κ. Κριτσωτάκης Σωτήριος)  
28. Έγκριση των  υπ’ αριθμ. 1/2024 και 2/2024 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨, οι οποίες αφορούν στην έγκριση  του ετήσιου προγράμματος δράσης και του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων, οικον. έτους 2024, αντίστοιχα,  της επιχείρησης. (Εισηγητής: κ. Κριτσωτάκης Σωτήριος)  

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Ηλιόπουλος Ν. Αναστάσιος