Δευτέρα
8
Αύγουστος
TOP

Δείτε LIVE την 10η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στο BEST Hybrid 1

Δείτε LIVE σήμερα μετά τις 16:00 την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στο BEST Hybrid 1. Όσοι διαθέτετε smart tv τηλεοράσεις πατήστε το “κόκκινο κουμπί” στο τηλεκοντρόλ σας και στην ενότητα LIVE επιλέξετε το BEST Hybrid 1 και παρακολουθήστε την 10η συνεδρίαση του σώματος που περιλαμβάνει στην ημερήσιά της διάταξη τα εξής θέματα:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :
1. Η απόφαση – έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής του 9ου
(Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών (9ου ΑΠΕ) του έργου:
Επαρχιακή Οδός Ριζόμυλος – Κορώνη, τμήμα γέφυρα Τζάνε – Έξοδος
Καλαμακίου (Χ.Θ. 2+840 έως Χ.Θ. 10+160)/ Β΄ φάση, προϋπολογισμού
23.400.000 ευρώ, Αναδόχου: ΠΕΤΡΗΣ Α.Τ.Ε., συνολικής δαπάνης 21.767.426,80
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με υπέρβαση κατά 2.099.320,32 ευρώ (με
Φ.Π.Α.)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος ο οποίος θα οριστεί από τους
υπογράφοντες Συμβούλους.

2. Αντιμετώπιση της εντονότατης διάβρωσης στην παραλία της Κάντιας στην
Αργολίδα.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος ο οποίος θα οριστεί από τους
υπογράφοντες Συμβούλους.

ΘΕΜΑ TA ΕΔΡΑΣ
3. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας
Πελοποννήσου Α’ τριμήνου 2022.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος.

4. Έγκριση αναμόρφωσης των οικονομικών στόχων του Ολοκληρωμένου
Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2022, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος.

5. Έγκριση της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος «Διαμονή παιδιών
υπαλλήλων Περιφέρειας Πελοποννήσου σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2022».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Καπέλιος